h

Meer grip op onderhoud publieke ruimte

20 december 2012

Meer grip op onderhoud publieke ruimte

Jarenlang heeft de gemeente Leiden zonder goed ingerichte meerjarenplanning voor het onderhoud van de publieke ruimte gewerkt. Het meeste onderhoudswerk was (en is) ad hoc, wat het nodeloos duur maakt en weinig efficiënt. En dat terwijl er jaarlijks tientallen miljoenen in omgaan! Ruim een jaar na het vaststellen van het verbeterplan voor Stedelijk Beheer, het gedeelte van de gemeente dat de publieke ruimte schoon en heel houdt, komt daar nu flink verbetering in. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Wij zijn heel erg blij met deze onderhoudsplannen, maar we zijn er nog lang niet. Papier is geduldig, nu moet er ook echt werk van gemaakt worden. En juist dit is tot nu toe het probleem gebleken bij het verbeteren van Stedelijk Beheer: goed papierwerk, maar te weinig daden. We zullen dan ook met veel belangstelling volgen hoe het een en ander in de praktijk gebracht gaat worden”.

Bij de behandeling van de plannen ging het vooral over het geld. Want hoewel het werk nu planmatiger ingericht gaat worden, en hoewel in het verleden vrijwel altijd geld overbleef van de onderhoudspotten, zou het onderhoud volgens de plannen jaarlijks 1,6 miljoen euro duurder worden. Bovendien vroeg het college om bijna 7 miljoen euro voor het inhalen van achterstallig onderhoud.

Feitelijk is het geld nodig om te voldoen aan (vrij nieuwe) begrotingsregels van de provincie. Als de gemeente zicht heeft op wat ze jaarlijks aan onderhoud en vervangingen kwijt zal zijn, dan moet ze daar ook de bijbehorende potjes voor achter de hand houden. Om dit (virtuele) tekort aan te vullen, stelde het college voor om de zogenaamde 'NUON-gelden' daarvoor te gebruiken. De raad heeft echter eerder besloten dat geld apart te houden en niet uit te geven, om daar het gemiste dividend van de NUON-aandelen mee te compenseren.. De VVD stelde voor om het risico te nemen dat de provincie niet tevreden is met de begroting van de toekomst, en de NUON-gelden in takt te laten. Dat voorstel haalde, met steun van de onder andere de SP, een meerderheid.

Voor de SP is het belangrijkste dat het college het tekort in aanloop naar de perspectiefnota (de voorbereiding op de begroting) terugbrengt tot nul. Van der Kraats: “Wij verwachten dat het onderhoud van de publieke ruimte goedkoper, en niet duurder wordt. Wij hebben samen met de VVD en GL een voorstel ingediend, dat het college verzoekt opnieuw naar de plannen te kijken en ervoor te zorgen dat er niet jaarlijks extra geld naar onderhoud moet, en zo min mogelijk eenmalig om het achterstallig onderhoud in te halen. Dat voorstel haalde het met alleen de stemmen van D66 en de PvdA tegen. We zullen bij de perspectiefnota zien of dat gelukt is.”

Meer informatie:Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier