h

Twee concrete besparingen voorgesteld vanuit de SP Leiden

7 september 2020

Twee concrete besparingen voorgesteld vanuit de SP Leiden

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

Deze weken vindt in de gemeenteraad het vervolg op de Algemene Beschouwingen plaats. In juli kondigde de SP Leiden  al aan niet mee te werken aan besparingen op de Leidse inwoners. Besparingen zijn de komende jaren nodig vanwege de coronacrisis en de economische crisis die daarvan het gevolg is.

Onze insteek deze weken is daarom: voorstellen doen om minder geld uit te geven zonder dat dit de zwaksten in onze stad raakt. We hebben daarbij vorige week twee concrete voorstellen gedaan tijdens de commissiebesprekingen.

Ten eerste het onderhoudsniveau in de stad. Dat staat nu op een bepaald niveau. We kunnen er gedeeltelijk voor kiezen dit terug te schroeven. Het gaat dan met name om de verzorging en nadrukkelijk niet om het nodige onderhoud aan bruggen en wegen. En het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de veiligheid. Minder rigoureus snoeien kan zelfs positieve effecten hebben op de biodiversiteit. Wij zijn blij met de toezegging die wij van de wethouder wisten te krijgen om dit te onderzoeken. In oktober krijgen we dan verschillende scenario’s voorgelegd en kunnen we een keuze maken.

Een ander project waar nu wel heel veel geld in wordt gestoken is het Singelpark. Het Singelpark is een mooi project waar we terecht trots op zijn. Maar we moeten wel kritisch blijven kijken naar de uitgaven. In de komende jaren wordt 6,2 miljoen opzijgelegd voor het Energiepark – geld dat er deels nog niet eens is! En 2,2 miljoen daarvan is voor het weghalen van de dam (zie foto) en het plaatsen van een fietsbrug.

De dam moet worden weggehaald zodat pleziervaartuigen een rondje om het Singelpark kunnen varen. Dit wordt als ‘oude wens’ genoemd. Wat de SP Leiden betreft is dit op dit moment een heel slechte besteding van onze gelden. Het belang van de plezierjacht staat niet boven het belang van de mensen in Leiden die op onze hulp rekenen. Ofwel in september ofwel later dit jaar, als de begroting wordt besproken, komen we dan ook met een voorstel om dit te schrappen.

Hou onze website in de gaten de komende weken. Onze insteek de komende periode blijft: mensen voorop en de grote projecten moeten maar even met wat minder genoegen nemen. 

U bent hier