h

De toekomst van energie in Leiden

6 maart 2022

De toekomst van energie in Leiden

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

Komende week wordt – een week voor de verkiezingen – nog een belangrijk onderwerp besproken in de gemeenteraad. Het gaat om de zogenaamde “Transitievisie warmte”. Dit stuk gaat over waar we in de toekomst in Leiden onze energie vandaan willen halen. Dat betekent belangrijke keuzes, want welke energiebronnen willen we eigenlijk gebruiken?

Het stuk dat voorligt weet het in elk geval wel. Er worden meerdere scenario’s geschetst. In vrijwel alle scenario’s is er een (hoofd)rol voor de WarmteLinq+. Dat is een warmterotonde uit Rotterdam die via Den Haag doorgetrokken moet worden naar Leiden. Alleen: de regio, inclusief Rotterdam, is allang niet meer enthousiast over dit project.

Woordvoerder Sander Sauvé: “De warmterotonde vervoert restwarmte uit de vervuilende Rotterdamse haven. Deze restwarmte gebruiken we om onze huizen te verwarmen. Steeds meer gemeenten in de regio keren zich tegen dit project. Zelfs Rotterdam heeft de stekker hieruit getrokken. Alleen Leiden lijkt nog bijzonder enthousiast te zijn. We vinden dat de focus op de WamteLinq+ uit dit stuk moet.”

Een ander punt van aandacht is energiearmoede. In het stuk staat dat dit nader uitgewerkt moet worden. De SP Leiden zal aandringen op bespoediging hiervan. Dankzij de oorlog in Oekraïne zijn energieprijzen nog veel harder gestegen dan gedacht. Dit kan precies het zetje zijn waardoor mensen in de armoede terechtkomen. Hier moet snel een actieplan voor komen.

Er is nog veel meer te zeggen en te bespreken over de Transitievisie Warmte. Krijgen lokale initiatieven nog voldoende ruimte? Wat gebeurt er met de gascentrale Uniper? Hoeveel energie krijgen we uit aarde en water?

Sauvé: ‘Er zijn nog heel veel onzekerheden. We willen dan ook in de komende periode veel sessies met experts organiseren. Zonder onderzoek geen recht van spreken, luidt een oude slogan van de SP. We vinden het daarom jammer dat een meerderheid van de raad het onderwerp nu al wilde bespreken en niet nog meer expertsessies wilde afwachten.’

Reactie toevoegen

U bent hier