h

Parken en Leidse Algemene Beschouwingen: een teleurstelling en een succes

28 juli 2021

Parken en Leidse Algemene Beschouwingen: een teleurstelling en een succes

Foto: Bomen in het Singelpark / Foto uit collectie SP Leiden

Tijdens de Leidse Algemene Beschouwingen heeft de SP een aantal voorstellen gedaan. Over onze voorstellen op het sociaal domein kon u lezen in ons bericht van 26 juli. We deden ook twee voorstellen op het gebied van groen.

Ons eerste voorstel, mede ingediend door Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad, riep het college op om de Leidse parken monumentaal te verklaren. Dit kan sowieso op gemeentelijk niveau. We vroegen het college ook om dit op landelijk niveau te onderzoeken.

Waarom we dit vroegen? Omdat de Leidse parken erg mooi zijn en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Leiden is één van de meest versteende steden van Nederland. Bovendien blijkt de parken kwetsbaar zijn. We hadden bijna een kunstgras hockeyveld in het Roomburgerpark. Ook dreigt er nu een discgolfbaan te komen in Park Cronesteyn. Ten slotte zijn we als stad en politiek trots op onze parken en parken-in-wording. Daar hoort ook een bepaalde status bij.

Helaas kreeg dit voorstel, naast de indieners, alleen steun van ChristenUnie en Leiden Participeert. Het is teleurstellend dat het college en de meerderheid van de gemeenteraad deze stap niet durft te nemen. We komen er richting de gemeenteraadsverkiezingen zeker nog op terug.

In onze andere motie, ingediend samen met VVD en Partij Sleutelstad, vroegen we het college in gesprek te gaan over het Singelpark. Er zijn nu een aantal stukken van het Singelpark die niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En dat kan eigenlijk niet met een park voor alle Leidenaren. Zo zijn sommige bruggen niet toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, of lastig begaanbaar voor mensen met een visuele beperking. We vinden het daarom belangrijk om hier nog extra aandacht voor te vragen. We riepen daarbij op om hierin vooral de belangenbehartigers mee te nemen die opkomen voor mensen met een beperking.

Deze motie had gelukkig heel wat meer steun. Met uitzondering van GroenLinks gaf de gehele raad steun. We hopen dat het college snel in gesprek gaat, zodat we de toegankelijkheid van het Singelpark kunnen verbeteren. En zo het Singelpark écht van iedereen wordt.

 

Bijlage: Tekst van beide moties.

De afbeelding is een deel van het Singelpark.

Reactie toevoegen

U bent hier