h

SP Leiden teleurgesteld over uitkomst Rijnlandroute

15 mei 2012

SP Leiden teleurgesteld over uitkomst Rijnlandroute

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft bekend gemaakt te kiezen voor de Zoeken naar Balans-variant van de Rijnlandroute langs de Stevenshof en niet voor de Chuchillavenue, de tunnel onder de Churchilllaan. De belangrijkste redenen zijn dat de Churchillavenue ongeveer 229 miljoen euro duurder is en hij in de rapporten slechter scoort, behalve natuurlijk op het gebied van milieu. Dit tot grote teleurstelling van de SP Leiden. Binnenkort moet de gemeente Leiden haar inspraakreactie vaststellen. De SP Leiden zal de komende tijd alle rapporten bestuderen om haar standpunt te bepalen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De vergelijking tussen de Chuchillavenue en Zoeken naar Balans is heel precies en gedetailleerd uitgevoerd. We hebben nog wel een paar dagen nodig om alles te verwerken en te bezien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.”

SP teleurgesteld

De SP is altijd tegen de Rijnlandroute geweest, maar heeft op dat punt in het coalitie-akkoord een compromis moeten sluiten, zowel in de provincie als in Leiden. In Leiden is afgesproken dat er gezocht wordt naar een variant die zo min mogelijk overlast geeft en het liefst ondertunneld is. Bovendien is afgesproken dat de Oostvlietpolder groen blijft. De Churchillavenue past het beste in die afspraken, en de SP Leiden heeft die variant altijd het beste idee gevonden. Van der Kraats: “Het grote voordeel van Churchillavenue is dat je geen nieuwe weg aanlegt, maar een weg onder een bestaande weg. De Zoeken naar balans-variant daarentegen loopt door de Oostvlietpolder en de Papenwegse polder, langs de Stevenshof en door Voorschoten. Wij hebben daarom het serieus onderzoeken van het burgerinitatief Churchillavenue altijd van harte ondersteund. Gelukkig is dat ook echt goed gebeurd. Maar wel heel jammer dat de Churchillavenue zoveel duurder blijkt.”

Inpassing

Er is het een en ander veranderd aan de Zoeken naar Balans-variant, mede dankzij de 100 miljoen die op aandringen van de SP Zuid-Holland apart is gezet voor een betere inpassing. Zo zal de weg nu grotendeels ondertunneld door Voorschoten gaan, voor die gemeente is dat natuurlijk enorm belangrijk. Maar in de Oostvlietpolder loopt de weg langs het recreatieterrein De Vliet in een half verdiepte bak met aarden wallen. Het zelfde geldt voor de Papenwegse polder, naast de Stevenshof.

Besluitvorming

De besluitvorming loopt tegelijk met die over de voormalige RijnGouwelijn, omdat de te bouwen wijk Valkenburg tegelijk van goed openbaar vervoer en een betere autoverbinding voorzien moet worden. De bijdrage van het Rijk aan beide projecten is daarom als één 'gebiedssubsidie' toegewezen.

De komende tijd moeten de gemeenteraden beslissen over de voorstellen van de provincie. In Leiden is er op 22 mei een informatieve raadsvergadering. Op 29 mei vergadert de vakcommissie over de Rijnlandroute en het OV-netwerk. Op 31 mei is de besluitvormende raadsvergadering.

Vervolgens moet ook de provincie nog een besluit nemen. Daarbij mogen de gemeentes inspreken. Provinciale Staten neemt op 27 juni een definitief besluit.

Op 23 mei organiseert te de provincie een informatieavond in de Stadsgehoorzaal. U kunt die ook live volgen via internet. Zie de website van de gemeente Leiden.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier