h

Rijnlandroute wellicht toch niet langs Leiden

23 november 2009

Rijnlandroute wellicht toch niet langs Leiden

Onlangs werd bekend dat minister Eurlings 422 miljoen wil bijdragen aan de RijnlandRoute, de geplande vierbaanssnelweg langs Leiden, door Voorschoten en richting Katwijk. Daarmee lijkt realisering van de weg dichterbij te komen, maar hoe en wat is nog erg onduidelijk. Er is sowieso veel te weinig geld voor welke variant dan ook, zelfs de meest omgevings-onvriendelijke. Het provinciebestuur houdt vast aan een weg in een open bak door Voorschoten en langs de Stevenshof, maar voor dat gedeelte is nu wellicht geen geld.
Rinlandroute langs Stevenshof nee bedankt SP

Te dure weg

Het prijskaartje van de door het provinciebestuur (en het huidige stadsbestuur) gewenste weg wordt op dit moment geschat op 844 miljoen euro. Daardoor komt de provincie minstens 250 miljoen euro tekort. Van het rijk zal er geen extra geld meer komen, en bij de gemeentes (w.o. Leiden) haalt de provincie sowieso al veel geld op. Ook de provincie zelf heeft dat bedrag niet liggen, zo blijkt uit de begrotingsbehandeling die onlangs is geweest. Laat staan als de 'onzekerheid' van 30% bovenop het hele bedrag nog werkelijkheid wordt. Statenlid Erik Maassen van de SP Zuid-Holland: “Het risico is groter dan de totale jaarbegroting van de provincie. Dit project loopt gigantisch uit de klauwen. Het is nu al anderhalf keer zo duur als vorig jaar werd gedacht”.

Uitstel, afstel?

Het Rijk heeft het provinciebestuur te kennen gegeven dat de RijnlandRoute dan maar “gefaseerd moet worden aangelegd”; dus eerst één stuk, en later een ander. Het stuk dat het meest voor de hand ligt om als eerste te doen is de ir. Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk, vanwege de geplande nieuwbouw op Valkenburg. Het provinciebestuur houdt vooralsnog vast aan de hele route, ook al is er onvoldoende geld.

Plannen stadsbestuur op losse schroeven

Het stadsbestuur van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks wil net als het provinciebestuur (PvdA, VVD, CDA en CU/SGP) de hele snelweg, ook door Voorschoten en langs de Stevenshof. Door het tekort aan geld komen die plannen nu op losse schroeven te staan. Bovendien lijken de door het stadsbestuur gewenste extra aansluitingen op het Leidse wegennet verder weg dan ooit. De provincie heeft onlangs bekend gemaakt een tunnel te willen van de Vliet tot voorbij de Leidsche Weg in Voorschoten, waarmee een aansluiting op de Voorschoterweg onmogelijk wordt, tenzij er extra tunnels of bruggen worden aangelegd. Een extra aansluiting langs het spoor bij de Stevenshof over Leids grondgebied is onmogelijk te realiseren. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Dat is wel een saillant detail, want in Leiden wordt deze weg verkocht als een verbetering voor het Leidse wegennet. Zonder extra aansluitingen betekent deze weg alleen maar meer drukte op de toch al te drukke knelpunten Leiden in en uit. We moeten niet vergeten dat als de RijnlandRoute er ligt, er straks heel veel mensen voor die route en de N11 kiezen in plaats van voor de A12. Volgens de modellen wordt de N11 een goeie 30% drukker met de RijnlandRoute. Dus dan krijgen we extra vervuiling rond Leiden, en dan wordt het nog lastiger om in de spits Leiden in of uit te komen met de auto.”

SP wil realistischer plannen

De SP wil dat het geld voor de RijnlandRoute gebruikt wordt om de knelpunten aan te pakken bij het Leiden in- en uitgaan. Zowel het kruispunt bij de A44 (de 'knoop Leiden West') als bij de A4 (Europaweg en Lammeschansplein) kan veel beter ingericht worden, zodat in elk geval Leiden uit komen makkelijker wordt. Verder wil de SP doorgaand vrachtvervoer op de Churchilllaan onmogelijk maken, en kruisingen voor fietsers en voetgangers ongelijkvloers maken. Van der Kraats: “De voordelen die de RijnlandRoute zou moeten brengen zijn veel gemakkelijker, sneller en goedkoper te realiseren zonder dat je een vierbaanssnelweg dwars door de Oostvlietpolder, door Voorschoten en vlak langs de Stevenshof hoeft te leggen. Met het geld dat de provincie nu heeft is het realistisch om de ir. Tjalmaweg te verbreden, om de Churchilllaan te verbeteren en om de knooppunten van Leiden te verbeteren. Een extra snelweg dwars door Voorschoten en vlak langs de Stevenshof is gewoonweg niet te betalen. En dat is maar goed ook, want dat stuk snelweg maakt meer kapot dan dat het aan problemen oplost.”

Zie ook de website van de SP Zuid-Holland
Meer informaite: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier