h

Inspraak over de RijnlandRoute

16 maart 2010

Inspraak over de RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdag 23 maart om 20.00 een inspraakavond over de RijnlandRoute. Deze zal plaatsivinden in de Holliday Inn aan de Haagse Schouwweg. Aanleiding is het openbaar worden van de eerste 'Milieu Effect Rapportage', waarin de consequenties van verschillende varianten van de geplande vierbaanssnelweg in kaart worden gebracht. U kunt de stukken downloaden van de site van de provincie of inzien in het stadhuis. 'Zienswijzen' (reacties op de plannen) kunnen tot 26 april worden ingediend.

U bent hier