h

Rijnlandroute

De SP heeft zich als enige partij uitgesproken tegen de aanleg van de nieuwe snelweg, de Rijnlandroute. Die weg zou dwars door de Oostvlietpolder, Voorschoten en langs de Stevenshof lopen. Maar de verkeersproblemen bij de Lammerbrug en op de Churchilllaan zijn anders op te lossen.

8 november 2009

Onduidelijkheid over RijnlandRoute

Onlangs werd bekend dat minister Eurlings van plan is flink mee te betalen aan de RijnlandRoute, de vierbaanssnelweg tussen de A4 en de A44 en verder naar Katwijk. Het besluit moet echter nog wel door de ministerraad worden goedgekeurd. Het is nog onduidelijk of de provincie de overige 422 miljoen kan opbrengen, en of dat bedrag genoeg is. De SP in Zuid-Holland heeft om opheldering gevraagd. Wat de politiek in Leiden wil is ook onduidelijk. Onlangs stuurde de Leidse politiek een brief aan de provincie, waarin gesteld werd dat een niet verdiepte weg langs de Stevenshof onacceptabel is. Maar kort daarna maakte het college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks bekend een deel van het NUON-geld te willen uitgeven aan de RijnlandRoute.

Lees verder
25 september 2009

Schimmig spel rond RijnlandRoute

Onlangs werd bekend dat het provinciebestuur, met gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) voorop, er verschillende agenda's op nahoudt als het over de RijnlandRoute gaat. Er zijn verschillende presentaties gegeven door de gedeputeerde. Colleges van de gemeenten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de statenleden en burgergroepen. De colleges kregen veel informatie over de goedkoopste variant van de RijnlandRoute, de statenleden en burgergroepen kregen een presentatie waarin alle alternatieven nog open leken. D66, SP en GroenLinks in de provincie hebben daarom opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten.
RijnlandRoute Stevenshof

Lees verder
5 maart 2009

Bijeenkomst Stevenshof over RijnlandRoute

Op 26 februari organiseerde de wijkraad Stevenshof en hun werkgroep RijnlandRoute een voorlichtingsavond over de RijnlandRoute. De avond ging vooral over de alternatieven voor het tracé vlak langs de Stevenshof, en over de verdere planning.

de zaal zat helemaal vol

Lees verder
3 februari 2009

'De RijnlandRoute is een heilloze weg'

Vorige week werd weer vergaderd over de geplande vierbaanssnelweg ten zuidwesten van Leiden, de RijnlandRoute. Het komende jaar wordt een nieuw rapport gemaakt, waarbij van verschillende varianten de milieu-effecten worden onderzocht. De gemeente Leiden moet daarvoor bij de provincie haar wensen en bedenkingen doorgeven. De wethouder wilde liever zo min mogelijk varianten laten onderzoeken, zodat zo snel mogelijk de variant dwars door de Oostvlietpolder en Voorschoten, en vlak langs de Stevenshof er zou kunnen komen. Een meerderheid van de commissie was het daar in eerste instantie niet mee eens, maar uiteindelijk kreeg de wethouder zijn zin.

Lees verder
6 juni 2008

Alternatieven voor de Rijnlandroute

Vandaag presenteerde D66-Leiden in een volle raadszaal alternatieve plannen voor de RijnlandRoute. Op basis van eigen onderzoek en interne en externe adviseurs is een twee-stappenplan opgesteld. In stap één worden op korte termijn de belangrijkste verkeersknelpunten aangepakt, in stap twee wordt een geboorde tunnel aangelegd tussen de A4 en de A44. Kort daarvoor had ook de wijkraad Stevenshof grondig uitgewerkte plannen voor, onder andere, een geboorde tunnel op haar website gezet. Al deze plannen zullen woensdag aanstaande onder de aandacht van de provincie Zuid-Holland worden gebracht.

Lees verder
31 mei 2008

Randstedelijke Rekenkamer wil uitstel besluit RijnlandRoute

Kort geleden verscheen een kritisch rapport van de Rekenkamer over de RijnlandRoute. De provincie paste daarop het rapport iets aan, maar niet genoeg. De Rekenkamer vraagt nu om uitstel van de besluitvorming om alternatieven te onderzoeken. In de tussentijd heeft de provincie met haar toverstafje de reistijd-winst van de RijnlandRoute verdubbeld!

Lees verder
28 april 2008

Ook Randstedelijke Rekenkamer maakt gehakt van RijnlandRoute

Nadat eerder TNO al gehakt maakte van de RijnlandRoute, volgt nu de Randstedelijke Rekenkamer. In februari besloot de Leidse politiek in overgrote meerderheid tot de aanleg van de vierbaansweg door de Oostvlietpolder, Voorschoten en langs de Stevenshof. Dat TNO in heldere bewoordingen de noodzaak van de weg verwierp maakte toen geen enkele indruk. Hieronder de belangrijkste conclusies van het nieuwe rapport van de Randstedelijke Rekenkamer.

Lees verder
22 maart 2008

Folder Rijnlandroute gepresenteerd

Gisteren heeft de SP in Voorschoten een folder over de Rijnlandroute gepresenteerd. Tijdens een korte actie werd symbolisch een weg aangelegd op het mogelijke tracé van de Rijnlandroute. De nieuwe folder is hier te downloaden.
Waar een wil is.. komt geen Rijnlandroute!

Lees verder
16 maart 2008

Rekenkamer onderzoekt rapporten Rijnlandroute


De randstedelijke rekenkamer krijgt van provinciale staten de opdracht om de feiten rond de Rijnlandroute op te helderen. Dit onderzoek is nodig omdat er verschillende rapporten in omloop zijn, die elkaar tegenspreken. De rapporten die zijn gemaakt door de provincie zeggen dat nut en noodzaak van de RijnlandRoute zijn aangetoond, de second opinion van zowel TNO als Witteveen&Bos zeggen van niet.

Lees verder
12 maart 2008

Korte Vliettracé weer terug in de race, overlast voor Stevenshof moet minimaal

Tijdens de raadsvergadering van 11 maart is het eerdere besluit van de commissie over de RijnlandRoute toch nog aangepast. Er werd met unanieme stemmen een – door de SP samen met andere partijen geschreven – amendement aangenomen waardoor het zogenaamde Korte Vliettracé toch nog verder onderzocht gaat worden. Ook een amendement van de SP en D66 om de mogelijke overlast voor de Stevenshof te beperken haalde een meerderheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier