h

Schimmig spel rond RijnlandRoute

25 september 2009

Schimmig spel rond RijnlandRoute

Onlangs werd bekend dat het provinciebestuur, met gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) voorop, er verschillende agenda's op nahoudt als het over de RijnlandRoute gaat. Er zijn verschillende presentaties gegeven door de gedeputeerde. Colleges van de gemeenten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de statenleden en burgergroepen. De colleges kregen veel informatie over de goedkoopste variant van de RijnlandRoute, de statenleden en burgergroepen kregen een presentatie waarin alle alternatieven nog open leken. D66, SP en GroenLinks in de provincie hebben daarom opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten.
RijnlandRoute Stevenshof

Het lijkt er inmiddels op dat Gedeputeerde Staten niet meer serieus meerdere tracémogelijkheden onderzoeken, maar dat er slechts nog één optie overblijft. Dat is het zogenaamde N11-West tracé, dat dwars door de Oostvlietpolder loopt, en Voorschoten doorsnijdt. Tijdens de presentatie voor de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie, werd hen vorige week echter voorgeschoteld dat een keur aan varianten nog mogelijk is, waaronder natuurvriendelijke oplossingen en tunneltrajecten.

De drie oppositiepartijen in de Provinciale Staten geven de ideeëngroepen die zich inmiddels hebben teruggetrokken uit het overleg met het provinciebestuur groot gelijk. Burgerparticipatie wordt niet serieus genomen als onvolledige informatie gegeven wordt. Provinciale Staten drongen bij het provinciebestuur van begin af aan juist aan op overleg met groepen zoals Rembrandttunnel.nl, om tot een inpassing van de RijnlandRoute te komen die de omgeving minder verpest.

Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van de Zuid-Hollandse D66, vindt de gang van zaken op zijn zachtst gezegd merkwaardig. “Het is kwalijk wanneer bestuurders, volksvertegenwoordigers en burgers op verschillende wijze worden geïnformeerd. Hierdoor wordt de controlerende taak van Provinciale Statenleden ondermijnd. Op deze manier kunnen wij geen zuiver debat voeren met de gedeputeerde”.

D66, SP en GroenLinks vragen nu in schriftelijke vragen om opheldering en willen weten of Gedeputeerde Staten eigenlijk de keuze voor het N11-West tracé al gemaakt hebben. “We hopen dat het college snel met antwoorden komt. Met een groot besluit als de RijnlandRoute mogen geen spelletjes gespeeld worden”, aldus SP-Statenlid Erik Maassen.

Leidse raad wil geen onverdiepte RijnlandRoute

Gisterenavond tekenden op initiatief van D66 alle fracties van de gemeenteraad een brief, waarin zij de provincie oproepen niet voor een onverdiepte weg te kiezen. Een week eerder had de SP het college nog eens om duidelijkheid verzocht, en toen stelde de wethouder dat een onverdiepte RijnlandRoute voor Leiden "onbespreekbaar" was. Een meerderheid van de Leidse raad is voorstander van een RijnlandRoute in een open, verdiepte bak met geluidswallen. De Leidse SP ziet de RijnlandRoute er liever helemaal niet komen. In plaats daarvan wil de SP minder ingrijpende maatregelen, die het in- en uit Leiden komen vergemakkelijken, en meer ruimte voor goed openbaar vervoer.

Zie ook de site van de Zuid-Hollandse SP
Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier