h

Gemengde gevoelens over RijnlandRoute

22 maart 2013

Gemengde gevoelens over RijnlandRoute

Onlangs werd bekend hoe de RijnlandRoute ingepast gaat worden. De belangrijkste punten voor Leiden zijn een onderlangse aansluiting bij de A44 (knoop Maaldrift) in plaats van bovenlangs, een aquaduct in de Papenwegse polder (naast de Stevenshof) in plaats van bovenlangs, een geheel verdiepte ligging op min vier meter in de Papenwegse polder, en geen bypass Oostvlietpolder. De tunnel onder Voorschoten zit ook nog steeds in de plannen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De SP heeft altijd gestreden tegen de komst van de RijnlandRoute, maar we zijn zowel in Leiden als in de provincie akkoord gegaan met de komt van de RijnlandRoute, mits goed ingepast. Dat laatste is nu gelukt, tenminste deze uitkomst is de best haalbare binnen het beschikbare budget. Feit blijft dat het niet mogelijk is gebleken de belofte van de Leidse politiek aan de Stevenshof waar te maken, dat zij de nieuwe weg niet zouden zien, ruiken of horen. Wij hebben dus gemengde gevoelens bij dit resultaat “.

Geschiedenis

Er wordt al decennia gewerkt aan plannen voor deze nieuwe verbinding tussen Katwijk en de A4. De naam van de weg is daarbij enkele malen veranderd. Het vorige college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland werkte nog aan de N11-West. Deze zou grotendeels gelijkvloers en met bovengrondse aansluitingen worden aangesloten. Ten opzichte van die variant is de RijnlandRoute zoals die nu vorm heeft gekregen een enorme verbetering. De betere inpassing is het werk van de nieuwe coalitie in de provincie Zuid-Holland, die dezelfde samenstelling heeft als de coalitie in Leiden, te weten VVD, CDA, SP en D66.

Oostvlietpolder

Voor de SP is het vervallen van de bypass Oostvlietpolder een heel erg belangrijk punt. In eerdere plannen zou er een weg aftakken van de Europaweg en met een viaduct over de Vliet gaan, richting Churchilllaan. Dat zou een flinke aantasting van de Oostvlietpolder betekenen. In plaats daarvan wordt de Europaweg nu verbreed en de Lammebrug vervangen door een bredere en hogere brug. Het ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden om dat gedeelte van de RijnlandRoute als één van de eerste dingen uit te voeren, zodat Leidenaren en Voorschotenaren minder in de file hoeven te staan bij het verlaten van de stad.

De RijnlandRoute blijft echter een aanslag op de Oostvlietpolder, zij het zo beperkt mogelijk. In het westen ligt de RijnlandRoute zo dicht mogelijk tegen de Vlietlanden aan. De aansluiting met de A4 wordt bovengronds. Meer naar het noorden gaat de RijnlandRoute de tunnel in, onder Voorschoten door.

Papenwegse polder

De Papenwegse polder, die polder die naast de voormalige Stevenshofpolder ligt, krijgt de RijnlandRoute in het zuidelijk gedeelte in een tunnel. Dan volgt een open bak op min vier meter, waarna de weg naar min zeven meter gaat voor het aquaduct. Bij de knoop Maaldrift is de aansluiting onderdoor. De ventweg richting Wassenaar en de eigen aansluiting van de Stevenshof op de A44 via de ventwegen komt te vervallen. Van der Kraats: “De Wijkraad Stevenshof is uiteraard niet blij met de komst van de RijnlandRoute door de Papenwegse polder. Het enige positieve is de grote verbeteringen ten opzichte van de plannen van het vorige provinciale college. In elk geval blijft het uitzicht intact en wordt de geluidsoverlast een stuk minder dan bij een gelijkvloerse oplossing.”

Zie ook de website van de SP Zuid-Holland
Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier