h

Leiden formuleert wensen RijnlandRoute

26 april 2013

Leiden formuleert wensen RijnlandRoute

De provincie heeft onlangs bekend gemaakt hoe zij de RijnlandRoute in grote lijnen wil inpassen, dus hoe de weg in het landschap komt te liggen en hoe overlast voorkomen gaat worden, voor zover mogelijk. De gemeenteraad kon daarbij haar wensen en bedenkingen aangeven. Een grote meerderheid van de politieke partijen heeft daarbij samengewerkt voor een betere inpassing langs de Stevenshof en in de Oostvlietpolder. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De wensen van Leiden zijn helaas niet meer dan wensen, het is de provincie die uiteindelijk de RijnlandRoute aanlegt. Maar als grootste gemeente langs het tracé zijn onze wensen wel belangrijk voor de provincie. Het is goed dat er in Leiden samengewerkt kan worden tussen voor- en tegenstanders van de weg, om de inpassing zo goed mogelijk te maken, als hij er dan toch moet komen”.

De belangrijkste punten uit het inpassingsplan van de provincie zijn: geen extra weg ('bypass') door de Oostvlietpolder, een tunnel onder Voorschoten, minstens vier meter onder maaiveld langs de Stevenshof, onder de waterweg in de Papenwegse polder en bij de knoop Maaldrift ook onderlangs in plaats van met viaducten.

Daarmee wordt echter de oude belofte van de Leidse raad aan de Stevenshof, namelijk dat zij de weg niet zouden horen, zien of ruiken, niet ingelost. Ook heeft de RijnlandRoute nog steeds een behoorlijk ruimtebeslag in de Oostvlietpolder. Bovendien verdwijnt in deze plannen de aansluiting van Leiden Zuid op de A44. Dat betekent veel extra omrij-kilometers in Leiden, over de toch al drukke knoop Leiden West. Als er een aansluiting zou zijn op de RijnlandRoute wordt er ook verkeer voorkomen over de Churchilllaan richting de A4.

Alle Leidse partijen in de gemeenteraad minus de Partij voor de Dieren (die tegenstemde) en Leefbaar Leiden (die zich niet mengde in de discussie) zijn het eens geworden over een drietal wensen:

  • De in de Stevenshof ontwikkelde alternatieve aansluiting voor de knoop Maaldrift, inclusief aansluiting voor Leiden Zuid en de mogelijkheid van een langere tunnel, moet verder worden onderzocht omdat die veel voordelen heeft voor Leiden,
  • Bij het zoeken naar een aannemer moet de provincie voorrang geven aan een aannemer die binnen het budget een zo lang mogelijke tunnel weet te realiseren,
  • De aansluiting van recreatiegebied Vlietland moet zo worden vormgegeven dat die zo weinig mogelijk ruimte in beslag neemt.

Van der Kraats: “Dit zijn stuk voor stuk erg belangrijke punten. Hopelijk neemt de provincie deze wensen over. Het is in elk geval een duidelijk signaal dat zo’n grote meerderheid in de raad deze wensen heeft”.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier