h

Leidse raad kiest voor ‘Zoeken naar Balans’-variant Rijnlandroute

3 juni 2012

Leidse raad kiest voor ‘Zoeken naar Balans’-variant Rijnlandroute

Donderdagavond 31 mei heeft de Leidse gemeenteraad steun uitgesproken voor het plan van de Provincie om de Rijnlandroute aan te leggen met de ‘Zoeken naar Balans’-variant. Dankzij voorstellen van de SP, in samenwerking met VVD en PvdA, wordt er nog onderhandeld over een goede inpassing van de weg. De SP wilde daar extra geld voor uittrekken uit het budget voor de Ringweg-Oost, maar daar bleek helaas geen steun voor te zijn bij D66, CDA en VVD. Nu moet wethouder Strijk in de regio op zoek naar steun en geld voor een zo veel mogelijk gesloten tunnelbak langs de Stevenshof en een verdiepte aanleg door de Oostvlietpolder.

De SP is de enige grote partij die geen voorstander is van de Rijnlandroute, maar heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat zij de aanleg van die weg moet steunen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De Rijnlandroute komt er, zo veel is wel duidelijk. Onze insteek is daarbij: daar moeten we dan het beste van maken. Daarom moet de gemeente Leiden wat ons betreft ook extra middelen ter beschikking stellen om een zo goed mogelijke inpassing mogelijk te maken. Er ligt daarom wat ons betreft geen taboe op het gebruik van het geld voor de Ringweg-Oost. Want als je zo'n weg aanlegt, zit je er voor de komende honderd jaar aan vast. Zoals iedereen weet hebben we het daar woensdagavond over gehad met de andere coalitie-partijen, en we hebben daar helaas geen enkele steun voor weten te vinden.” De komende maand vergadert de Leidse gemeenteraad over de lange-termijn financiering van onder andere de Rijnlandroute en de Ringweg-Oost. Dan zal de SP terugkomen op de onevenwichtige uitgaven voor die asfaltprojecten.

In samenwerking met de VVD en PvdA heeft SP-raadslid Julian van der Kraats een prioriteitenlijst opgesteld voor de goede inpassing van de Rijnlandroute. De SP wil in de eerste plaats dat de bewoners van de Stevenshof de Rijnlandroute zo veel mogelijk niet zien, horen of ruiken. Daarna wil de SP dat de weg in de Oostvlietpolder zo veel mogelijk ondertunneld wordt en dat er een alternatief komt voor de ‘bypass’ in de polder. Daarover zal verkeerswethouder Strijk in onderhandeling moeten gaan met de Provincie en andere gemeenten. De SP heeft ook twee moties aangenomen gekregen die oproepen om extra geld te zoeken voor de goede inpassing.

De raadsvergadering werd daarnaast ontsierd door een dubieuze actie van D66. Hoewel D66 niet bereid was extra geld voor de Rijnlandroute op tafel te leggen, leek het alsof zij toch wilden kiezen voor de 230 miljoen duurdere Churchillavenue. Echter, nadat D66-woordvoerder Peter Bootsma gezegd had de Churchillavenue-variant te steunen diende hij een voorstel in waaruit bleek dat D66 toch de Zoeken-naar-Balans variant steunt. Dat was dus liegen, constateerde PvdA-raadslid Henny Keereweer. Pas na excuses van D66 en het vervangen van Bootsma door de D66-fractievoorzitter Paul van Meenen kon het debat weer inhoudelijk verder gaan.

SP Leiden wil RijnlandRoute in één keer goed, Nieuwsbericht 30 mei 2012
Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier