h

Rijnlandroute

De SP heeft zich als enige partij uitgesproken tegen de aanleg van de nieuwe snelweg, de Rijnlandroute. Die weg zou dwars door de Oostvlietpolder, Voorschoten en langs de Stevenshof lopen. Maar de verkeersproblemen bij de Lammerbrug en op de Churchilllaan zijn anders op te lossen.

20 februari 2008

Leiden in principe akkoord met RijnlandRoute

De commissie Ruimte en Bereikbaarheid vergaderde gisteren over nut en noodzaak van de RijnlandRoute. Die noodzaak stond voor alle partijen, behalve de SP en de CU, buiten kijf. Ondanks het rapport van TNO, dat aantoonde dat nut en noodzaak van de vierbaansweg nog helemaal niet vast staan. Voor Leiden is het nu vooral de vraag hoe de RijnlandRoute zo aangelegd kan worden, dat de bewoners van de Stevenshof er zo min mogelijk last van hebben.

Lees verder
10 februari 2008

Provincie verdedigt zich tegen TNO

Eerder maakte TNO volkomen gehakt van de rapporten van de provincie over de RijnlandRoute. De kritiek kwam erop neer dat de rapporten zo vaag en slecht onderbouwd zijn, dat nut en noodzaak van de RijnlandRoute niet is aangetoond (eerder het tegendeel), en er geen keuze voor een bepaald tracé gemaakt kan worden. De provincie heeft binnen een week haar eigen nota weten te produceren, waarin ze zich tegen die kritiek probeert te verweren.
tnopzh

Zoals we gewend beginnen te raken van de provincie, kiezen ze voor de aanval: 'de kwaliteit van de contra-expertise van TNO [is] ver onder de maat', aldus de nota van de provincie op p. 4. Een nogal straffe uitspraak, die je in het geval van een internationaal gerenommeerd instituut als TNO toch wel goed moet onderbouwen. Anders maak je jezelf alleen maar belachelijk met zo'n bewering.

Lees verder
7 februari 2008

TNO maakt gehakt van rapporten RijnlandRoute

De provincie wil een nieuwe vierbaansweg aanleggen ten westen van Leiden. Deze weg zou dwars door de Oostvlietpolder en dwars door Voorschoten lopen, en vlak langs de Stevenshof. Op verzoek van de gemeente Voorschoten zijn de rapporten die nut en noodzaak van de RijnlandRoute moeten aantonen, opnieuw tegen het licht gehouden door TNO. TNO maakt volkomen gehakt van de rapporten.
dus

Lees verder
30 januari 2008

Leiden denkt nog eens na over RijnlandRoute

Eerder heeft de gemeente positief gereageerd op de provinciale plannen voor de RijnlandRoute, zonder kennis te nemen van de rapporten daarover. Tijdens de commissievergadering van 29 januari bleek er toch bereidheid te zijn om nog eens over de rapporten te praten, en wel op 19 februari. SP-raadslid Julian van der Kraats: “goed dat er nu tóch nog over wordt gepraat, maar aan de provincie heeft de gemeente al laten weten dat de gemeente Leiden verder wil met de RijnlandRoute.”
rr no go

Tijdens de commissievergadering van 29 januari sprak een vertegenwoorder in van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland. Er was ook een groot aantal bewoners van de Stevenshof. De stichting wees er nog eens op dat de cijfers in de rapporten van de provincie over de RijnlandRoute niet erg betrouwbaar zijn, en dat de rapporten belangrijke zaken weglaten, zoals de verplichte 'nul-plus'-variant. Een goed rapport dient de situatie met een eventuele nieuwe weg te vergelijken met een situatie met minder drastische ingrepen.

Lees verder
24 januari 2008

Cijfers over RijnlandRoute waardeloos

Er zijn verschillende rapporten die het nut en de noodzaak van de RijnlandRoute proberen aan te tonen. De rapporten zijn gemaakt in opdracht van de provincie en de regio Holland Rijnland, waarvan de bestuurders graag een half miljard euro uittrekken voor nieuw asfalt. De cijfers zijn enorm naar de conclusie (de RijnlandRoute is nodig) toegeschreven, zoals ook blijkt uit het commentaar op de rapporten van De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland. De gemeente Voorschoten gelooft ook helemaal niets van de cijfers, en laat een second opinion doen door TNO en het bureau Witteveen & Bos. De second opinion wordt op 4 februari bekend.
RR suxxors

Lees verder
24 december 2007

Nog geen rijksgeld voor de RijnlandRoute

Onlangs is bekend geworden dat de RijnlandRoute definitief niet op het bestaande lijstje van projecten komt waar de rijksoverheid geld in gaat steken. Een motie om dat alsnog te doen kwam uiteindelijk niet in stemming, na een toezegging van minister Eurlings (CDA), om er later over door te praten.

Lees verder
13 december 2007

Een reis langs de RijnlandRoute

Vrijdag 7 december was er een werkbezoek naar de mogelijke tracés van de RijnlandRoute, georganiseerd door de Leidse en Voorschotense PvdA en GL uit Wassenaar. De RijnlandRoute is een geplande vierbaans snelweg tussen de A4 en Katwijk. De SP had zich eerder als enige partij in Leiden tegen de Rijnlandroute uitgesproken. Hieronder het verslag van een reis langs wat er allemaal moet wijken voor asfalt dat niet echt nodig is, van Katwijk naar de A4.

Lees verder
30 oktober 2007

Leiden kiest blindelings en stilletjes voor Rijnlandroute

N11 West NEE!Op maandag 29 oktober was er een extra commissievergadering over het standpunt van Leiden over de Rijnlandroute. De extra vergadering was verder niet aangekondigd buiten de commissieleden, dus er waren ook geen insprekers en geen pers bij dit belangrijke onderwerp. En ondanks het ontbreken van een onderzoek naar de gevolgen van de weg, wil een meerderheid in de Leidse politiek tóch de verbinding tussen de A4 en de A44 door Voorschoten aanleggen. Julian van der Kraats (SP): “De SP is tegen de Rijnlandroute, en voor maatregelen die wél de Churchilllaan rustiger maken.”
RR
verschillende mogelijke varianten. 5 = Korte Vliet tracé, 6A = Voorschoten tracé. C = parallelweg langs de A4. Cirkels zijn kruispunten

De Rijnlandroute zou Katwijk moeten verbinden met de A44, en die weer met de A4, ten oosten van Leiden. De weg zou vlak langs de Stevenshof of door de bebouwde kom van de gemeente Voorschoten komen te lopen. Voorschoten ziet liever een ondertunnelde weg langs de Korte Vliet (het Korte Vliettracé), zodat de gemeente Voorschoten en het landschap minder worden aangetast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier