h

Nu officiëel: ja/nee-referendum RGL!

8 oktober 2006

Nu officiëel: ja/nee-referendum RGL!

Afgelopen donderdag stond in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid de RGL op de agenda. Besloten moest worden of het voldoende duidelijk was dat een tracé buitenom niet haalbaar was, en of we nu moeten gaan werken aan een ja/nee-referendum. Aangezien iedereen behalve de VVD het daarover eens was, gaat dit besluit als hamerstuk naar de raad, en is het sinds donderdagavond dus officiëel: een ja/nee-referendum over de RGL op 7 maart!

Kostenverschil

De RGL over bestaand spoor bleek zo veel duurder dan de huidige schatting voor het binnenstadtracé (minstens 100 miljoen), dat dat geen haalbare kaart meer is. Bij de uitwerkingen van de verschillende “buitenom”-tracé’s waren wat betreft de SP wel onnodig dure oplossingen gekozen her en der, maar het verschil in kosten is zó groot, dat dat niet meer te overbruggen viel.

De oppositiepartijen probeerden nog aannemelijk te maken dat dat in 2002 al bekend was. Toen werden de kosten voor het tracé over bestaand spoor van A4 tot CS echter geschat op 66 tot 73 miljoen euro. De kosten voor het binnenstadtracé worden nu geschat 106 miljoen euro. Volgens het rapport van toen was het tracé over bestaand spoor dus ongeveer anderhalf keer zo goedkoop als de huidige schatting voor het binnenstadtracé! Dat het toen al bekend was sloeg dus nergens op.

Tegensputterende provincie

Bij monde van PvdA-gedeputeerde Huls sputtert de provincie tegen. Zij geven geen uitsluitsel over of ze een eventueel Leids nee wel of niet over zullen nemen. Tijdens de commissievergaderingen bleken D66 en VVD (gemeend of niet gemeend) onder de indruk van dat dreigement, en zij stelden dan ook dat een ja/nee-referendum over de RGL zinloos zou zijn.

De ferme taal van gedeputeerde Huls is volgens de SP vooral bangmakerij, een poging om het referendum te beïnvloeden, zoals ook veel politici dat tijdens het referendum over de Europese grondwet probeerden. Feit is echter dat het maar één keer eerder in de geschiedenis is gebeurd dat de provincie iets ten koste van een gemeente heeft doorgedrukt, en dat duurde 15 jaar, en toen waren er NAVO-belangen bij in het spel.


De provincie zal de democratie niet zo veel geweld aan durven doen, dat zij keihard tegen de wens van de belangrijkste stad die met dit project gemoeid is in zal gaan. Bovendien liggen in de provincie de zaken ook niet zo eenduidig. De SP en D66 zijn fel tegen (zoals hier te lezen valt). GL, de VVD en het CDA zijn vooralsnog voor, maar hebben grote twijfels. Het feit dat het referendum tegelijk is met de provinciale verkiezingen zou ook nog wel eens zijn invloed kunnen hebben op de meningen van de partijen..

Hoe nu verder?

Nu zal de discussie over de voor- en nadelen van de RGL door de binnenstad losbarsten. De SP, de CU, STOOM, ROVER en de Fietsersbond zullen allemaal campagne gaan voeren tegen de RGL. Waarschijnlijk zullen de SLO en LL ook wel van zich laten horen. De PvdA en samenwerkingsverbanden van ondernemers zullen een vóór-campagne gaan voeren. De gemeente zelf zal alleen bemiddelend optreden, en dus niet zoals in het verleden, vóór aanleg van de RGL door het centrum zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raadslid Julian van der Kraats: julianus@tiscali.nl
STOOM
ROVER
Fietsersbond Leiden e.o.

U bent hier