h

SP werkt door aan referendum traject RGL

26 februari 2006

SP werkt door aan referendum traject RGL

krasse krasse krasseIn 2002 is er al een referendum aangevraagd over de trajectkeuze van de RGL; moet hij dwars door de binnenstad, of over bestaand spoor? STOOM had toen in korte tijd 2.500 handetekeningen opgehaald. Ondanks de brede steun voor het referendum heeft het college (plus oppositiepartij CDA) het verzoek met behulp van een technische truuk om zeep geholpen. De bestuursrechter heeft daar later nog van gezegd dat dat een slechte zaak was. Eind 2005 heeft de SP middels een motie geprobeerd om de gemeenteraad zo ver te krijgen een goed onderzoek te doen naar de alternatieven, en dan een referendum uit te schrijven. Weer stemde de collegepartijen tegen, het CDA dit keer voor.

Na overleg met een aantal organisaties die zich het duidelijkst hebben verzet tegen de komst van de RGL door de binnenstad, te weten STOOM, Rover, de Fietsersbond en de ChristenUnie, heeft de SP besloten eerst de verkiezingsuitslag af te wachten, en dan te kijken of het referendum uit 2002 alsnog doorgang kan vinden. Als de huidige collegepartijen bij de verkiezingen veel verlies lijden, mede door hun standpunt over de RGL, zijn ze na de verkiezingen misschien toch nog te bewegen het eerder onterecht afgekeurde referendum uit te schrijven. Als dat niet lukt, zal de SP samen met zo veel mogelijk maatschappelijke en politieke clubs het initiatief nemen voor een onafhankelijk comité, net zoals dat gebeurd is voor de Oostvlietpolder. Alleen als het comité breed gesteund wordt, kan er genoeg druk uitgeoefend worden om zeker te stellen dat een referendum over de trajeckeuze van de RGL er echt komt.

STOOM
Fietsersbond Leiden
Rover Leiden

U bent hier