h

Waarschijnlijk ja/nee-referendum RijnGouwelijn

6 september 2006

Waarschijnlijk ja/nee-referendum RijnGouwelijn

RGLEr lijkt een ja/nee-referendum over de RijnGouwelijn te komen! Vandaag maakte wethouder John Steegh in de raadsvergadering bekend dat elk mogelijk tracé ‘buitenom’ waarschijnlijk 3 tot 4 keer duurder zal worden dan de schatting voor het Breestraattracé. Het college maakte nog wel een voorbehoud, maar de kosten van het buitenomtracé lijken zo enorm hoog te worden, dat een bestaand spoor-variant geen haalbare kaart lijkt te zijn. De Leidenaren krijgen nu de kans om niet slechts over de tracékeuze te stemmen, maar om zich uit te spreken over of ze dit hele project wel of niet zien zitten. De SP denkt dat dit referendum het best overeenkomt met de uitslag van de gemeentelijke verkiezingen van 2006.

In 2002 stemde de SP al vóór het referendum wat toen op onterechte gronden werd afgekeurd. In 2005 diende de SP een motie in om een nieuw referendum te starten. In beide gevallen was er niet genoeg politieke steun. Vervolgens is het bij de college-onderhandelingen na de verkiezingen van 2006 gelukt om dit punt op te laten nemen in het college-akkoord.

Naarmate er meer informatie over de RGL bekend werd, is de SP steeds minder het nut van het hele project in gaan zien. De SP vindt dat het veel beter zou zijn geweest als er aan het begin van dit project door de gemeente en de provincie beter zou zijn nagedacht over de voor- en nadelen. Dan had het niet zo veel tijd en geld gekost. Mocht de RijnGouwelijn niet doorgaan, dan blijft er veel geld over voor betere investeringen in het openbaar vervoer, en de stad loopt ook niet meer het risico tegen onverwachte meerkosten aan te lopen.

De komende tijd zal er door de verschillende politieke partijen en maatschappelijke organisaties veel gediscussiëerd worden over de voor- en nadelen van de RijnGouwelijn. De gemeente zal daarbij bemiddelend optreden, en dus niet een eigen standpunt innemen.

Meer info: raadslid Julian van der Kraats, julianvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier