h

Discussie over RGL

13 juni 2006

Discussie over RGL

Maandag 12 juni was er in de waag een publiekelijk toegankelijke bijeenkomst, om met de gemeente ideeën uit te wisselen over het mogelijke ‘buitenom-tracé’ van de RGL. De SP was er natuurlijk bij. Hieronder een uitgebreid verslag met foto’s van een aantal mogelijke oplossingen.

tegenwoordig gaat het met een knopje hoorIn het college-akkoord is afgesproken dat er een referendum komt over de RijnGouwelijn. Er zal eerst gekeken worden of er een tracé buitenom mogelijk is, dat qua kosten en vervoerswaarde ongeveer gelijk is aan het bekende binnenstad-tracé. Als zo’n tracé mogelijk is, komt er een referendum waarbij de Leidenaren mogen kiezen tussen dat tracé en de route door de Breestraat. Mocht zo’n tracé buitenom niet mogelijk zijn (omdat het te duur is bijvoorbeeld), dan komt er een ja/nee-referendum over de RGL. Misschien is zo’n referendum echter helemaal niet nodig om de komst van de RGL te voorkomen, want de gemeente staat nog steeds op het standpunt: geen Oost zonder West. Dat betekent dat als de RGL niet doorgetrokken kan worden naar Katwijk en Noordwijk, het Oostelijk deel door Leiden ook niet doorgaat.

In elk geval wordt er nu nagedacht over een mogelijk tracé buitenom. Het projectbureau RGL had een uitgebreide avond in de Waag georganiseerd, waarbij niet alleen verteld werd over de ontwikkeling van het buitenom-tracé, maar waarbij er ook gelegenheid was om commentaar te leveren en ideeën te opperen. Daar maakten gelukkig veel mensen gebruik van, en ook organisaties als STOOM en ROVER waren vertegenwordigd. Er zullen nog meer van dergelijke avonden georganiseerd worden. Er is ook een email adres, rgl.leiden@leiden.nl , waar iedereen commentaar en suggesties naartoe kan sturen. Wat betreft de open bestuursstijl zijn de eerste verbeteringen dus zichtbaar, maar het moet nog beter. Aanwezige bewoners uit Transvaal, de wijk die het meeste last zal hebben van een eventueel buitenom-tracé, wezen erop dat zie niet specifiek waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het projectbureau beloofde daarop op korte termijn een aparte bijeenkomst met de bewoners van Transvaal te beleggen.

rg-elletjeDe gemeente heeft weinig tijd uitgetrokken om het buitenom-tracé te ontwikkelen. De provincie en de andere gemeenten die meedoen aan het RGL-project, oefenen namelijk druk uit om het zo snel mogelijk te laten verlopen. De gemeente mikt op een referendum in december. Qua kosten en qua opkomst zou het veel beter uitkomen om het referendum tegelijk met de provinciale verkiezingen te laten organiseren, begin 2007. De SP zal zich daar dan ook voor inzetten. Voorlopig is de planning om de gemeenteraad op 6 juli te laten beslissen welke specifieke varianten van de route buitenom de moeite waard zijn om verder uit te werken, en dan in september definitief te beslissen of er een binnenstad/buitenom-referendum komt, of een ja/nee-referendum.

Het projectbureau legde twee basisvarianten voor, en een boel deelproblemen. De basisvarianten waren: ontsluitend of verbindend. De eerste variant zou meer als een tram zijn: meer haltes en een hogere frequentie. De tweede zou meer als een stoptrein zijn; minder haltes en een lagere frequentie, en meer gebruik maken van de huidige spoor-infratructuur. ROVER merkte op dat je in dat laatste geval beter gewoon spoorverdubbeling kan realiseren, een extra halte op de Haagweg, en dan meer NS-stoptreinen inzetten. Dat is natuurlijk veel goedkoper dan al die nieuwe infrastructuur. STOOM merkte op dat in plaats van dit laatste alternatief er beter gekozen kan worden voor zogenaamde “light-trains” in plaats van “lightrail”. Lightrail-materiaal is wat er nu gebruikt wordt voor de RGL. Dit heeft het nadeel dat het een ander voltage gebruikt dan NS-materiëel, en andere perrons. Hoewel NS en RGL wel over hetzelfde spoor kunnen, hebben ze verder dus wel een andere infrastructuur. Lighttrains hebben dat nadeel niet, en bovendien is het hetzelfde materiëel als wat er gebruikt gaat worden voor Randstadrail.

Afgezien van de vraag of een buitenom-tracé financiëel en anderszins haalbaar is, is er sowieso een flink nadeel: een deel van Transvaal zal ervoor gesloopt moeten worden. Hieronder is op de foto’s te zien hoe dat er bij de verschillende varianten uitziet. Bij één variant moet het Transvaalhof gesloopt worden voor de RGL. Bij een andere variant loopt de RGL over de Morsweg. De auto’s die daar nu rijden moeten dan ergens anders heen. Een oplossing zou een verlenging van de Schipholweg zijn. Hiervoor zou het Transvaalhof ook gesloopt moeten worden.

transvaal 1
De optie waarbij de RGL over de Morsweg gaat en door de Stationsweg. Het rood gekleurde blok is het Transvaalhof, dat zou moeten wijken voor een weg die daar zou komen te lopen.

transvaal 2
De route door Transvaal, waarbij weer het rood gekleurde Transvaalhof gesloopt zou worden. In deze variant is een kopstation getekend, en gestippeld een route via de stationsweg.

Verder is er een moeilijk knelpunt bij de Rijnzichtbrug (bij het Haagwegterrein). Daar is het verkeer nu al een chaos. Als de RGL daar gelijkvloers bij zou komen, zou het nog erger worden. Een mogelijke oplossing is een spoorbrug met twee verdiepingen (RGL beneden, trein boven).

Er moet dus nog veel gebeuren, wil de gemeente het buitenom-tracé tot een realistisch alternatief ontwikkelen. De vraag is of dat lukt, en ook of het wel nodig is; als het westelijk deel van de RGL niet doorgaat, komt het oostelijk deel er tenslotte ook niet.

Geef uw mening door aan het RGL-projectbureau: rgl.leiden@leiden.nl
STOOM
ROVER Leiden
Website van het projectbureau RijnGouwelijn
Meer informatie: Julian van der Kraats, julianus@wanadoo.nl

U bent hier