h

Nieuw provinciebestuur met SP goed voor Leiden

21 april 2011

Nieuw provinciebestuur met SP goed voor Leiden

Vandaag werd in het provinciehuis in Den Haag het coalitie-akkoord van de nieuwe college van VVD, CDA, SP en D66 gepresenteerd. De coalitie heeft dezelfde samenstelling als die in Leiden maar met een andere zetelverdeling. Het is de tweede provincie waarin de SP mee gaat besturen. Belangrijk voor Leiden zijn vooral de afspraken over jeugdzorg, milieu, de RijnGouweLijn (RGL) en de Rijnlandroute. Het meest opvallende is dat de coalitie de RGL liever over bestaand spoor ziet rijden dan door de Leidse binnenstad. Vanaf station Leiden Centraal komt er een vrije busbaan. De SP pleit al jaren voor deze optie.

RijnGouweLijn

Over de RGL is afgesproken dat die wat betreft de provincie over verbeterd bestaand spoor gaat rijden tot Leiden Centraal, en vanaf daar verder als 'vertrambare vrije busbaan' over het Biosciencepark langs Valkenburg naar Katwijk en Noordwijk. De RGL zou dus niet door de Leidse binnenstad komen te lopen. Verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats van de SP Leiden: “Het is fantastisch dat de provincie hier nu toch voor kiest. Niet alleen hoeft de RGL daarmee niet door de Leidse binnenstad, het is ook veel beter voor het openbaar vervoer in het algemeen. Rijden over bestaand spoor sluit aan bij het Stedenbaan-concept dat om Leiden heen ontwikkeld wordt, in plaats van dat er een nieuw soort openbaar vervoer bijkomt. Dat en het werken met vrije busbanen maakt de lopende kosten veel lager.”

Rijnlandroute

De provincie kiest er voor om de variant 'Zoeken naar balans F-plus' van de Rijnlandroute te gaan uitvoeren. Dit is een moeilijk punt voor de SP waarop een compromis is bereikt. De 'F-variant' die u hieronder op het (gekantelde) kaartje ziet, krijgt een betere inpassing op het gebied van luchtkwaliteit, zicht en geluidshinder. Daar wordt 100 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Mogelijke verbeteringen zijn een langere deksel op de tunnelbak door Voorschoten en een langere verdiepte ligging bij de Stevenshof en in de Oostvlietpolder.


Jeugdzorg

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg gaat in 2015 over naar de gemeentes. In het akkoord is daarover afgesproken dat het extra budget dat de provincie Zuid-Holland bovenop de rijksbijdrage geeft daarbij ook overgaat naar de gemeentes. Daarnaast wordt er niet bezuinigd op de jeugdzorg. De coalitie gaat er bovendien veel werk van maken om de jeugdzorg op een goede manier over te dragen aan de gemeentes. In het verleden zijn taken wel eens op botte wijze “over de schutting gegooid”, soms ook met te weinig budget erbij. SP-onderhandelaar en gemeenteraadslid Eva de Bakker: “Jeugdzorg kan beter zo dicht mogelijk bij de mensen worden uitgevoerd, dus door de gemeente. Maar dan moet je het wel zorgvuldig overdragen. Dus niet over de schutting gooien, maar een mooi deurtje in de schutting maken en die dan beleefd open houden.”

Rik JanssenGedeputeerde voor de SP wordt Rik Janssen. Hij moet dit proces in goede banen gaan leiden. Behalve voor Jeugdzorg word Janssen ook verantwoordelijk voor Milieu en Bestuur.

Groen

Mede op aandringen van de SP wordt er veel geld uitgetrokken om het groen in Zuid-Holland op verschillende manieren aantrekkelijker en makkelijker bereikbaar te maken. Leiden heeft dezelfde ambitie en trekt daar ook geld voor uit. Als er samengewerkt wordt zal dat elkaar versterken.

Andere zaken in het coalitie-akkoord

Er is ook heel veel afgesproken dat minder direct te maken heeft met Leiden, maar waar de provinciale SP zich al langer hard voor maakt. Zo wordt er meer gedaan aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van 'kleine kernen' door maatwerk. Gemeentes worden niet langer gedwongen om te fuseren. De motorrijtuigenbelasting zal niet stijgen. De provincie neemt geen initiatieven meer om internationale werkbezoeken te organiseren. Er worden meer fietspaden aangelegd en er wordt geïnvesteerd om het schaarse groen in onze provincie te beschermen. Verder gaat de provincie de leegstand van kantoren aanpakken en ziet het nieuwe provinciebestuur geen noodzaak voor nieuwe bedrijventerreinen. Wat betreft woningbouw zet de coalitie in op gemengde wijken en regionaal maatwerk voor sociale huur- en koopwoningen. Over het milieu is onder meer afgesproken dat er geen kolencentrales en helikopterhavens bijkomen in Zuid-Holland en dat er strenger toegezien gaat worden op het naleven van de regels en wetten voor het beschermen van het milieu.

Zie ook de site van de landelijke SP
Download hier het coalitie-akoord

U bent hier