h

Felicitaties aan Prinsessenbuurt en de Hoven-buurt met nieuwe wijkvisie!

21 maart 2018

Felicitaties aan Prinsessenbuurt en de Hoven-buurt met nieuwe wijkvisie!

Foto: GoogleMaps / Maps.google.nl

De SP is altijd voorstander om de leefbaarheid in de wijken te vergroten, en de inzet van Leidse inwoners te stimuleren om met eigen ideeën te komen en deze te helpen waarmaken. Dit is ook in het coalitie akkoord afgesproken. De SP is dan ook heel erg tevreden dat de raad akkoord is gegaan met 650.000 euro voor de Prinsessenbuurt en de Hoven.

Ontstaan van de wijkvisie
Deze wijkvisie is de laatste van de drie uit het coalitieakkoord. Er zijn wijkvisies gemaakt voor de Zeeheldenbuurt, Roomburg-Meerburg en nu dus de Prinsessenbuurt-Hoven.

Tussen voorjaar 2016 en zomer 2017 is SPIN Stadsontwikkelaars bezig
geweest met het maken van een wijkvisie voor het gebied Prinsessenbuurt
en de Hoven. Aanleiding was dat woningcorporatie de Sleutels de
woningvoorraad in dit gebied gaat renoveren of vernieuwen. Dit leidt tot
een grote investering die een prachtige kans biedt om de leefbaarheid in
dit gebied te vergroten.

Bevindingen
Conclusie van het onderzoek in de Prinsessenbuurt-Hoven is dat extra aandacht voor dit gebied gerechtvaardigd is. Er lopen grote projecten die veel invloed hebben op de omgeving en de woningen van de bewoners.

Daarnaast woont er een aanzienlijke groep kwetsbare mensen (een kwart van de kinderen woont bijvoorbeeld in een bijstandsgezin) die extra steun kan gebruiken. Dat hoeft niet alleen van de overheid te komen, maar er kan bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden in contacten tussen bewoners onderling. Er zijn goede voorzieningen in de buurt, maar die zijn niet voor iedereen bereikbaar. Het is een stukje Leiden dat extra aandacht verdient en waar Leiden zuinig op moet zijn.

“Hoewel de betrokkenheid en respons in vergelijking met die van
Roomburg-Meerburg en Zeeheldenbuurt minder was, zijn we toch blij met
deze visie. Met het aanstellen van de coördinator, wijknetwerker en
communicatie-medewerker worden juist bewoners met sociaal-economische problemen hopelijk sneller gesignaleerd en geholpen. Dat is echt de SP aanpak naast het verbeteren van de fysieke leefomgeving”, aldus Natalie Wanga, raadslid en woordvoerder Leefbaarheid.

Verder herkent de SP andere SP-thema’s in de visie zoals groen en duurzaamheid, betaalbaarheid van woningen en voldoende speelplaatsen
voor kinderen. Tot slot is de SP tevreden met de afgesproken voortgangsrapportage naar de raad.
De SP feliciteert de bewoners van de Prinsessenbuurt en de Hoven met
deze nieuwe mijlpaal voor hun wijk.

Voor meer informatie: Natalie Wanga, 06- 47 213 123

Wijkvisie?
In een wijkvisie wordt de lange termijn visie op een bepaald gebied
geformuleerd. Waar wil de wijk of buurt naartoe, waar staat de wijk of
buurt over vijftien jaar en wat is nodig om dit te bereiken. Voor de
realisatie van een wijkvisie is extra geld uitgetrokken binnen de
wijkaanpak. Er wordt niet standaard voor elke wijk een wijkvisie gemaakt.
De drie processen van de totstandkoming en realisatie van de wijkenvisies
zijn heel verschillend. Verschillend zijn de opgaaf, de thema’s maar ook de
rol die bewoners, wijkpartners en de gemeente spelen in het geheel of de
manier waarop wordt samengewerkt.

U bent hier