h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
18 juni 2015

SP opnieuw in Horsten voor buurtenquete over renovatie

Sinds november 2014 heeft de SP regelmatig een bezoek gebracht aan de gerenoveerde flats in de Horsten-wijk in de Merenwijk. Omdat het er zoveel waren waren gisteravond de laatste flats aan de beurt.

Lees verder
28 mei 2015

Leidse SP houdt opnieuw buurtenquete in de Horsten

De Leidse SP kreeg al een tijdje signalen van bewoners van de Horsten-wijk in de Leidse Merenwijk dat de renovatie van vorig jaar veel problemen had opgeleverd. Woensdagavond 27 mei trok de SP dan ook opnieuw de wijk in voor een huis-aan-huis enquete.

Lees verder
5 mei 2015

Schriftelijke vragen SP en PvdA: betaalbaar huren, huurders met laagste inkomens ontzien

De fracties van SP en PvdA hebben samen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. In aanloop naar nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders willen beide partijen weten of het college bereid is zelf maatregelen te nemen, om huurders met de laagste inkomens te ontzien en woningcorporaties te vragen de huurverhogingen voor deze huurders niet te verhogen.

Lees verder
4 februari 2015

SP houdt enquête in flats Sperwerhorst

Foto: SP-Leiden

Afgelopen dinsdagavond is een groep SP'ers de deuren langs geweest in de flats van de Sperwerhorst in de Merenwijk. Verhuurder Portaal heeft in 2014 in deze wijk renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan 8 flats.

Lees verder
4 augustus 2014

Huisjesmelker Zaalberg: update

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vragen van de SP over huisjesmelker Zaalberg beantwoord. Het college geeft aan naar aanleiding van de signalen controles uit te voeren in de panden die worden verhuurd door Zaalberg.

Lees verder
27 februari 2014

SP ondersteunt manifest Leidse huurdersorganisaties

SP ondersteunt manifest Leidse huurdersorganisatiesDe Leidse fractie van de SP is het van harte eens met het manifest van Leidse huurdersorganisaties (FHLO). Zij verzetten zich net als de SP tegen de stijgende armoede onder Leidse huurders, mogelijk gemaakt door het woonakkoord van PvdA, VVD, D'66, ChristenUnie en SGP. Voor de SP is het onaanvaardbaar dat het aantal betaalbare woningen in Leiden sterk afneemt en dat Leidse huurders steeds meer huur moeten betalen voor slechter onderhouden woningen. Deze situatie moet gestopt worden. Daarom staat de SP zij aan zij met alle Leidse huurders, in de strijd voor meer betaalbare woningen in Leiden. Het manifest van de Leidse huurdersorganisaties onderstreept de noodzaak daarvan.

Lees verder
27 februari 2014

Wantoestanden door bureau's voor kamer bemiddeling in Leiden aan banden gelegd

De SP-fractie kan van harte instemmen met de verordening die door het college van B&W is opgesteld, om de bestaande problemen bij kamerverhuur op te lossen. Gelet op bestaande tekort aan kamers en appartementen voor jongeren en studenten in Leiden, gaat daarbij veel mis. Bemiddelaars berekenen vaak hoge kosten, terwijl het niet duidelijk is wat zij daarvoor doen. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen roemde de inzet van de ChristenUnie, initiatiefnemer van de motie die heeft geleid tot de verordening. In de toekomst moeten bemiddelaars een vergunning hebben om te mogen bemiddelen, een duidelijke administratie voeren en zijn zogenaamde all-in contracten niet langer toegestaan in Leiden.

Lees verder
16 februari 2014

Bebouwing 'Gat van Van der Putte', toename kantoorruimte in Leiden geschrapt

 Liever een bewoond huis, dan een leeg kantoorDe Leidse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouwplannen voor het 'Rijnsburgerblok'. Op de locatie die nu bekend staat als het 'Gat van Van der Putte', het Visitor Centre en de Rabobank aan het Stationsplein wordt een gebouw gerealiseerd met ruimte voor ongeveer 130 woningen, winkelruimte en kantoren. Dit bouwplan is het eerste concrete besluit op weg naar een samenhangende aanpak voor de omgeving van het station Leiden Centraal.
De SP heeft ingestemd met deze plannen, nadat het College van B&W heeft toegezegd elders in de stad het aantal kantoren te verminderen of om te vormen naar woonruimte op aangeven van de SP. Daarmee is het streven van de SP, 'liever een bewoond huis, dan een leeg kantoor' komen vast te staan. Tot tevredenheid van SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen.

Lees verder
12 februari 2014

SP: 'Rapport regionale woonvisie van tafel door gebruik onjuiste cijfers'

 Regionale rapport woningbouw is onjuistHet regionaal samenwerkingsverband van gemeenten Holland Rijnland, waarin Leiden samenwerkt met andere gemeenten heeft recent onderzoek laten doen naar de regionale woningmarkt. Het doel? Nieuwe afspraken over toekomstig regionaal woningbouwbeleid tot 2030. Een van de conclusies uit dit onderzoek is dat het aantal betaalbare huurwoningen in de sociale huursector omlaag gebracht kan worden. Nieuwbouw van sociale huurwoningen kan in nieuwe plannen gereduceerd worden tot vijftien procent, zo wordt gesteld in het rapport.
Deze conclusie is op verkeerde gronden tot stand gekomen, bevestigt ook wethouder Van Woensel in de Leidse raadscommissie Ruimte en Regio van 11 februari 2014. De onderliggende cijfers die de onderzoekers van Stec hebben gebruikt voor hun conclusies over de regionale woningmarkt zijn niet juist. Nieuwe cijfers zijn noodzakelijk, voordat er weer gesproken wordt over het regionaal woonbeleid. Het huidige rapport kan de prullenmand in, tot tevredenheid van SP-raadslid Han Dirks.

Lees verder
7 februari 2014

SP helpt nieuwe bewonerscommissie Agaatlaan met onderzoek over huismeester

SP helpt met oprichting bewonerscommissie Agaatlaan.Woensdag 5 februari heeft de Leidse SP bewoners van de Agaatlaan geholpen met een onderzoek onder de bewoners van de flat, naar de tevredenheid over de huismeester. Huurders van de Agaatlaan betalen servicekosten voor een huismeester, maar hebben vragen over zijn inzet en dienstverlening. Om daarover helderheid te krijgen heeft deze groep bewoners, die vanaf 25 februari officieel een bewonerscommissie voor de flat vormen, de hulp ingeroepen van de SP. De SP is samen met betrokken buurtbewoners huis aan huis gegaan om te vragen naar de ervaringen van de mensen met de huismeester.
Onder andere SP-wethouder en lijsttrekker Roos van Gelderen en Han Dirks, kandidaat raadslid en woordvoerder woningbouw zijn samen met de leden van de nieuwe bewonerscommissie op pad geweest. SP-kandidaat raadslid Han Dirks: Betaalbare wonen en betrokkenheid bij een fijne buurt zijn belangrijke speerpunten voor de SP. Daarom staat de SP naast de bewoners van de Agaatlaan wanneer zij zich inzetten voor de belangen van huurders in deze flat'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier