h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
28 januari 2010

Raad wil geen sloop in Oude Kooi

De Oude Kooi.
Een paar jaar geleden wilde woningcorporatie De Sleutels driekwart van de Oude Kooi slopen. Dankzij de inzet van actieve bewoners werden de sloopplannen teruggebracht tot slechts één blok in het noorden van de wijk. En vanavond heeft de Leidse gemeenteraad besloten dat zij liever helemaal geen sloop in de Oude Kooi ziet. Een overwinning voor de bewoners, vindt SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder
12 januari 2010

Gaat de woningverkoop in de Opaalstraat goed?

Een half jaar geleden trok de SP aan de bel over leegstand in de Opaalstraat. Woningcorporatie Portaal liet illegaal woningen leegstaan in afwachting van verkoop. De gemeente had toen verzuimd om in te grijpen, bleek na kritische vragen van de SP. De vraag is of inmiddels de verkoop in de Opaalstraat wel goed gaat?
De verkochte woningen in de Opaalstraat.

Lees verder
23 december 2009

“Asociaal dure huren verergeren woningnood”

 asociaal dure huren verergeren woningnoodDe komende jaren willen De Sleutels en Portaal samen jaarlijk 70 tot 80 woningen ‘liberaliseren’. Dat betekent dat nieuwe huurders een huur moeten betalen die meer is dan 650 euro per maand. Daarmee verliezen zij ook hun recht op huurtoeslag. Voor SP-raadslid Louk Rademaker is dat de zoveelste uitholling van de betaalbare woningbouw. “Woningcorporaties zijn opgericht om huizen met een betaalbare huur te bouwen. Door die dramatische huurverhogingen wordt de sociale woningvoorraad verder uitgehold,” aldus de SP’er.

Lees verder
2 december 2009

Bewonersdemocratie komt op gang in Oude Kooi en Tuinstadwijk

In de Oude Kooi en de Tuinstadwijk wil woningcorporatie De Sleutels uitgebreid slopen en renoveren. Dankzij inzet van SP-raadslid Louk Rademaker hebben uiteindelijk bewoners het laatste woord in die plannen. Daarom werden afgelopen week bewonersavonden in de beide wijken gehouden waar gestemd werd over de gebiedsvisie voor de wijk. Daarmee is de droom van echte bewonersdemocratie een stapje dichter bij de werkelijkheid gekomen, aldus Rademaker.
De bewonersavond van 2 december in de Tuinstadwijk.
De bewonersavond van 2 december in de Tuinstadwijk.

Lees verder
22 november 2009

Bewoners Molens vinden gehoor bij De Sleutels

De bewoners van de seniorenflats Stellingmolen, Pelmolen en Poldermolen bij winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk hebben al jaren grote problemen met hun verhuurder, woningcorporatie De Sleutels. De huren van leeggekomen appartementen schieten omhoog, maar de huismeester is wegbezuinigd en er is steeds meer achterstallig onderhoud. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de bewonerscommissie voor de Pel- en Poldermolen ermee stopte. De SP hielp hen met hun laatste daad, een enquête onder de bewoners en een petitie voor de Sleutels. Die aktie had een heel goed resultaat.
Aktie Molens De Sleutels
De vertegenwoordigers van de drie Molens, met vlnr Frans van der Drift, Johan van der Schoor, Rosemarie Verhoef en George Julien

Lees verder
18 november 2009

SP en PvdA stellen vragen over liberalisering huurwoningen

SP-raadslid Louk RademakerDe laatste jaren worden steeds meer betaalbare huurwoningen ‘geliberaliseerd’. Dat betekent dat de huurprijzen verhoogd worden tot meer dan 650 euro per maand. Er is alleen geen overzicht van hoeveel woningen in Leiden geliberaliseerd worden. Daarom stellen de SP en PvdA schriftelijke vragen over de liberaliseringsplannen van Leidse woningcorporaties. SP-raadslid Louk Rademaker: “De liberalisering leidt alleen maar tot nóg langere wachtlijsten bij Woonzicht. Dat is onacceptabel!”

Lees verder
16 november 2009

SP beantwoordt vragen over Woonzicht-aanpassingen

WoonzichtPer 1 januari wordt Woonzicht, het woonruimteverdeelsysteem voor de Leidse regio, aangepast. De zogeheten overgangsregeling wordt afgeschaft. SP-raadslid Louk Rademaker merkt dat veel mensen nog vragen hebben over de aanpassing. Daarom staat vanaf vandaag een aantal vragen en antwoorden over Woonzicht op deze site.
Iedereen die nog verdere vragen heeft of een klacht wil indienen over Woonzicht kan terecht bij de Leidse SP. Neem daarover contact op met de Leidse SP-Hulpdienst, bereikbaar op donderdag en vrijdag op (071) – 521 91 53.

Lees verder
16 oktober 2009

Sloop of renovatie alleen als 70% van bewoners instemt

Vanavond heeft de Leidse gemeenteraad een nieuwe procedure vastgesteld voor sloop- en nieuwbouw van betaalbare woningen. Op voorstel van de SP zal nu niet automatisch ingestemd worden met sloop of renovatie als 70% van bewoners niet heeft ingestemd. SP-raadslid Louk Rademaker: “Eindelijk worden bewoners serieus genomen. Zij zijn het belangrijkste in sloop- en renovatieplannen!”

Lees verder
11 oktober 2009

SP-succes om ‘100m2-eis’ te schrappen maakt betaalbare woningbouw makkelijker

Ook al wil de Leidse politiek de komende jaren nog steeds meer slopen dan nieuwbouwen, toch is er af en toe een lichtpuntje te bespeuren in de sociale volkshuisvesting. Bij de raadsvergadering van 24 september werd op voorstel van de SP de zogenaamde ‘100 vierkante meter-eis’ afgeschaft. Daardoor wordt het vanaf nu veel makkelijker en betaalbaarder om sociale woningen te bouwen.

Lees verder
14 september 2009

SP is woedend over massale sloopplannen van het PvdA/VVD-stadsbestuur

De komende vijf jaar wil VVD-wethouder Van Woensel 900 betaalbare woningen slopen en slechts 450 terugbouwen. Daarnaast wil hij 669 sociale huurwoningen op de vrije markt verkopen. Dit staat in "Prestatieafspraken" die de gemeente met de Leidse woningcorporaties wil sluiten. Gemeenteraadslid Louk Rademaker (SP) is woedend: "Onder leiding van de VVD kiezen PvdA, GroenLinks en CDA voor de afbraak van de sociale volkshuisvesting. Ondanks de ellenlange wachtijsten bij Woonzicht wordt er opnieuw meer gesloopt dan bijgebouwd. Dit stadsbestuur wil alle Leidenaren met een modaal inkomen de stad uitjagen."

In de zomer van 2007 hielp de SP met een protest tegen sloop in de Genestetstraat. Daarbij hingen vele bewoners de poster 'Slopen? Bezopen!' op.

Lees verder

Pagina's

U bent hier