h

SP-succes om ‘100m2-eis’ te schrappen maakt betaalbare woningbouw makkelijker

11 oktober 2009

SP-succes om ‘100m2-eis’ te schrappen maakt betaalbare woningbouw makkelijker

Ook al wil de Leidse politiek de komende jaren nog steeds meer slopen dan nieuwbouwen, toch is er af en toe een lichtpuntje te bespeuren in de sociale volkshuisvesting. Bij de raadsvergadering van 24 september werd op voorstel van de SP de zogenaamde ‘100 vierkante meter-eis’ afgeschaft. Daardoor wordt het vanaf nu veel makkelijker en betaalbaarder om sociale woningen te bouwen.

Sinds 2005 is het gemeentelijk beleid dat alle nieuwbouwwoningen in Leiden minstens 100 vierkante meter groot moeten zijn. In de Sociale Woonvisie, het alternatief van de SP, staat daarover: “Daarmee maak je het praktisch onmogelijk om nog betaalbare woningen te bouwen. Een nieuwbouwwoning zou dan groter zijn dan circa tweederde van de bestaande woningen. De SP vindt dit een onredelijke eis.”

Louk RademakerMaar sinds 24 september is die eis van tafel. Een amendement van de SP en de PvdA haalde een meerderheid. SP-raadslid Louk Rademaker, indiener van het voorstel, is verheugd: “Het succes klinkt klein maar heeft grote gevolgen. Door het loslaten van de 100m2 eis is het makkelijker om betaalbare woningen nieuw te bouwen. Een hele grote woning kost nu eenmaal meer om te bouwen.”

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier