h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
19 januari 2008

Geslaagde presentatie Sociale Woonvisie

De presentatie van de Sociale Woonvisie van de Leidse SP mag een succes genoemd worden. De Salon van het Volkshuis zat vol met circa 75 mensen die om allerlei verschillende redenen belang hadden bij wonen in Leiden. Van mensen wier betaalbare huis gesloopt werd tot woningcorporatiedirecteuren. Dit gemengde gezelschap zorgde voor een levendige discussie met het panel van deskundigen.
SP-raadslid Louk Rademaker presenteert de Sociale Woonvisie

Lees verder
14 januari 2008

Doelstelling seniorenwoningen wordt niet gehaald

Ouderenhuisvesting?In 2011 zouden in Leiden 3500 extra woningen moeten zijn voor ouderen. Deze zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’ zijn zonder trap en toegankelijk voor mensen met rollator. Eerder werd de doelstelling omlaag geschroefd tot 2560, maar afgelopen donderdag bleek dat zelfs dat aantal onhaalbaar is. Op vragen van SP-raadslid Louk Rademaker moest de nieuwe wethouder Pieter van Woensel (VVD) erkennen dat Leiden de doelstelling “bij lange na niet zal halen.”

Lees verder
14 januari 2008

Panel Sociale Woonvisie: Martine Glaser, Mieke Weterings en Pieter van Woensel

Komende donderdag 17 januari om 20 uur in het Volkshuis presenteert de SP haar ‘Sociale Woonvisie’. Daarin staan de plannen van SP Leiden voor de volkshuisvesting. Na de presentatie is er een discussie over het plan met een panel. In dat panel zitten naast SP-kamerlid Paulus Jansen ook voormalig Ons Doel directeur Martine Glaser, de voorzitter van de huurderskoepel FHLO Mieke Weterings en de nieuwe Leidse wethouder ruimtelijke ordening Pieter van Woensel.

Lees verder
7 januari 2008

SP Leiden presenteert de Sociale Woonvisie

VolkshuisvestingDe huren zijn de laatste jaren met 22% gestegen. De wachtlijsten voor starters zijn langer dan tien jaar. En het aantal betaalbare woningen neemt elk jaar verder af. Kortom: In Leiden is de woningnood terug.
Daarom presenteert de Leidse SP op donderdag 17 januari in het Leidse Volkshuis haar ‘Sociale Woonvisie’.

Lees verder
12 december 2007

Huizen aan Schelpenkade worden gebruikt als melkkoe

De huizen langs de Schelpenkade worden gesloopt om 'geld te genereren' en het sloopproces is 'onomkeerbaar'. Dat zegt wethouder Witteman in reactie op vragen van SP-raadslid Louk Rademaker. Eerder deze week zei woningspecialist André Thomsen dat de huizen beter gerenoveerd konden worden. Rademaker (SP): “Het is nu duidelijk dat deze betaalbare woningen gebruikt worden als melkkoe voor de woningcorporatie. En dat in tijden van woningnood.”

Lees verder
10 december 2007

“Geen reden voor sloop aan Schelpenkade”

Volgens woningbouwspecialist professor André Thomsen is er geen reden om twaalf betaalbare huizen langs de Schelpenkade te slopen. In 2005 heeft de gemeenteraad al een sloopbesluit genomen, maar nu er een Artikel 19 vrijstelling wordt aangevraagd, kan er bezwaar worden gemaakt. Naar aanleiding van de uitspraken van Thomsen vinden buurtbewoners en de SP dat de sloop heroverwogen moet worden.
Het ontwerp voor de dure nieuwbouw langs de Schelpenkade.
Het ontwerp voor de dure nieuwbouw langs de Schelpenkade.

Lees verder
22 november 2007

Jonge starters kansloos bij Woonzicht.nl

WoonzichtVorige week werd de officiële evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl gepresenteerd. SP-raadslid Louk Rademaker reageert: “Net zoals in ons klachtenrapport blijkt nu dat jonge starters volledig kansloos zijn bij Woonzicht.nl.” Een ander opmerkelijk resultaat is de enorme toename van ‘stadsvernieuwingsurgenten’. “De sloopplannen verergeren de woningnood.”

Lees verder
17 november 2007

SP lanceert alternatief voor ondersteuning huurders

Team WonenWethouder Witteman (PvdA) wil de komende jaren in totaal 228 duizend euro bezuinigen op huurdersondersteuning. De SP heeft in reactie daarop een alternatief gemaakt, dat recht doet aan de belangen van de huurders. SP-raadslid Louk Rademaker: “De corporaties moeten ongeveer de helft van de bezuiniging betalen, de andere helft moet door de gemeente teruggedraaid worden. Daarnaast moet een Huurteam opgericht worden voor de particuliere huurders in Leiden.” Bij de begrotingsbehandeling, begin 2008, zal de SP haar nieuwe voorstellen indienen.

Lees verder
17 november 2007

Portaal heeft nog geen besluit genomen over Waardgracht

Ook al wil Portaal plotseling tóch de woningen langs de Waardgracht slopen, het besluit daarover is nog niet genomen. Dat wist wethouder Witteman te vertellen in de commissievergadering vorige week. Als Portaal alsnog officieel besluit om te slopen, zal dat door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden. Dit bleek uit vragen van SP-raadslid Louk Rademaker.
De Waardgracht, links de huizen die misschien gesloopt gaan worden.
De Waardgracht, links de huizen die misschien gesloopt gaan worden.

Lees verder
11 november 2007

‘Persoonlijke Woonkrant’ is een farce en moet beter

Al sinds de invoering van het digitale Woonzicht.nl pleit de SP voor een papieren versie van de Woonruimteverdeling, voor mensen zonder internet. Afgelopen juli kondigde Woonzicht aan een ‘persoonlijke Woonkrant’ op aanvraag te verspreiden. Deze ‘Woonkrant’ blijkt een farce, volgens SP-raadslid Louk Rademaker. “Het is een adressenlijst, zonder verdere informatie zoals de huurprijs.” De volledige gemeenteraad was het er over eens dat dit onacceptabel was. Wethouder Witteman zal zich nu gaan inzetten voor verbetering.
 een farce

Lees verder

Pagina's

U bent hier