h

SP lanceert alternatief voor ondersteuning huurders

17 november 2007

SP lanceert alternatief voor ondersteuning huurders

Team WonenWethouder Witteman (PvdA) wil de komende jaren in totaal 228 duizend euro bezuinigen op huurdersondersteuning. De SP heeft in reactie daarop een alternatief gemaakt, dat recht doet aan de belangen van de huurders. SP-raadslid Louk Rademaker: “De corporaties moeten ongeveer de helft van de bezuiniging betalen, de andere helft moet door de gemeente teruggedraaid worden. Daarnaast moet een Huurteam opgericht worden voor de particuliere huurders in Leiden.” Bij de begrotingsbehandeling, begin 2008, zal de SP haar nieuwe voorstellen indienen.

Op dit moment betaalt de gemeente 203 duizend euro aan professionele ondersteuning van huurders, in de vorm van het Team Wonen. SP-raadslid Louk Rademaker: “Zij doen heel belangrijk werk. Het is dan ook van groot belang dat deze ondersteuning door kan gaan. Het blijkt dat de corporaties verplicht zijn, door de zogenaamde Overlegwet, om ongeveer de helft daarvan te betalen. De andere helft van de subsidie is bedoeld om de huurders te steunen bij gemeentelijke plannen. Die helft moet door de gemeente betaald worden.”

Daarbij valt ook de subsidie van 25 duizend euro aan de Federatie Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken (FHLO). Rademaker (SP): “Deze koepel van huurdersorganisaties vertegenwoordigt de stem van de huurder bij belangrijke politieke beslissingen, bijvoorbeeld over de Woonvisie en over Woonzicht.nl. De gemeente mag deze subsidie niet stopzetten.”

De totale bezuiniging van Witteman, 228 duizend euro, moet deels teruggedraaid worden. Rademaker (SP): “Daarvan moet 107 duizend euro teruggedraaid worden. De rest moet door de corporaties betaald worden, zodat de activiteiten van de FHLO en het Team Wonen niet zullen afnemen.”

Al deze voorstellen heeft de SP in een goed doorwrochte nota gepresenteerd. Bij de behandeling van de begroting van 2008, over enkele maanden, zullen de voorstellen besproken worden. Dan zal de SP ook voorstellen om particuliere huurders te ondersteunen. SP-raadslid Rademaker: “Nu wordt er heel weinig aandacht besteed aan de 9000 huishoudens die particulier huren. Voor hen moet een huurteam opgezet worden, zodat zij ook hun belangen goed kunnen behartigen.”

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl
Download de Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

U bent hier