h

Jonge starters kansloos bij Woonzicht.nl

22 november 2007

Jonge starters kansloos bij Woonzicht.nl

WoonzichtVorige week werd de officiële evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl gepresenteerd. SP-raadslid Louk Rademaker reageert: “Net zoals in ons klachtenrapport blijkt nu dat jonge starters volledig kansloos zijn bij Woonzicht.nl.” Een ander opmerkelijk resultaat is de enorme toename van ‘stadsvernieuwingsurgenten’. “De sloopplannen verergeren de woningnood.”

Jonge starters kansloos
Sinds de invoering van Woonzicht.nl worden de woningen verdeeld op basis van een inschrijfduur en een ‘woonwaarde’. De woonwaarde wordt toegekend aan mensen die al een huis huren, op basis van de ‘populariteit’ van de woning. Starters en mensen in een particuliere huurwoning of koopwoning krijgen geen woonwaarde.
Rademaker (SP): “Daardoor komen vooral de jonge starters in de problemen. Je moet gemiddeld 11 jaar ingeschreven staan voordat je een kans maakt. Woningzoekenden onder de 30 jaar zijn in Woonzicht.nl kansloos.”

Toegewezen woningen naar leeftijd.
Vrijgekomen woningen worden sinds de invoering van Woonzicht (lichtblauw) aan veel meer oudere woningzoekenden toegekend dan voorheen (rood en groen). De leeftijdspiek van toegewezen woningen is verschoven van 25 jaar naar 38 jaar. (Klik voor vergroting)

In Woonzicht.nl is wel afgesproken dat 20% van de vrijgekomen woningen alleen naar starters mogen gaan. SP-raadslid Louk Rademaker: “Maar dat lijkt weinig effect te hebben op de slaagkans van de jonge starter. Nog steeds gaat het grootste deel van de woningen naar mensen boven de 35.”

Woningen met een starterslabel gaan vooral naar 35+'ers.
Bijna tweederde van de woningen met een starterslabel (middelste staaf) worden toegewezen aan mensen boven de 35 jaar. (Klik voor vergroting)

Sloopnomaden
Een ander opmerkelijk resultaat is de enorme toename van het aantal ‘stadsvernieuwingsurgenten’. Dat zijn mensen die door sloop gedwongen worden een nieuwe woning te zoeken. Daarbij krijgen ze voorrang op andere woningzoekenden. Door de sloopplannen in Leiden (Hoge Mors, Haagwegkwartier en Leiden-Noord) is er een grote toename van deze urgenten. Vrijwel alle sloopurgenten kiezen een woning in dezelfde wijk.
Rademaker (SP): “We kennen nu direct het gevolg van overhaaste sloopplannen. Bijna 20% van de vrijgekomen woningen wordt aan deze ‘sloopnomaden’ toegewezen. Alle sloopplannen verergeren duidelijk de woningnood.”

Een enorme toename aan stadsvernieuwingsurgenten in 2007.
In het eerste halfjaar van 2007 zien we een explosieve toename van het aantal ‘stadsvernieuwingsurgenten’ (oranje). (Klik voor vergroting)

Vervolg
De SP heeft verzocht om de evaluatie te bespreken in de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid van 11 december. Daarna zal in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 19 december er ook over gesproken worden.
De eindverantwoordelijke, Jos Wienen, heeft aangekondigd dat er gewerkt wordt aan eventuele aanpassingen van het systeem. Die aanpassingen zouden dan pas in het najaar van 2008 ingevoerd kunnen worden.

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl
Download alle rapporten en achtergrondinfo op de website hollandrijnland.net

U bent hier