h

Doelstelling seniorenwoningen wordt niet gehaald

14 januari 2008

Doelstelling seniorenwoningen wordt niet gehaald

Ouderenhuisvesting?In 2011 zouden in Leiden 3500 extra woningen moeten zijn voor ouderen. Deze zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’ zijn zonder trap en toegankelijk voor mensen met rollator. Eerder werd de doelstelling omlaag geschroefd tot 2560, maar afgelopen donderdag bleek dat zelfs dat aantal onhaalbaar is. Op vragen van SP-raadslid Louk Rademaker moest de nieuwe wethouder Pieter van Woensel (VVD) erkennen dat Leiden de doelstelling “bij lange na niet zal halen.”

Tot nu toe zijn slechts 204 ‘levensloopbestendige woningen’ gebouwd. Wethouder van Woensel heeft toegezegd dat hij de gemeenteraad een lijst van alle nieuwbouwprojecten zal opsturen. Deze lijst zal vertrouwelijk zijn, omdat voor sommige projecten de onderhandelingen met projectontwikkelaars nog bezig zijn.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier