h

Eindelijk erkenning voor woonwagencultuur

23 juli 2018

Eindelijk erkenning voor woonwagencultuur

Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een beleidskader bekend gemaakt voor gemeentelijk standplaatsenbeleid. Het is een leidraad voor gemeenten. Daarmee wordt het beleid voor woonwagenbewoners en standpunten voor woonwagens aangepast. Het beleid wordt in lijn gebracht met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Goed nieuws voor woonwagenbewoners: gemeenten worden verantwoordelijk voor voldoende standplaatsen voor woonwagenbewoners. Beleid dat gericht was op het afbouwen van standplaatsen of “normalisatie” wordt verboden.


Trekvaartplein in 1957

Woonwagenbewoners moeten in staat zijn om binnen een redelijke tijd kans te maken op een standplaats, zoals in Leiden op het Trekvaartplein. Daarnaast wordt het afstammingsprincipe omarmd. Dat betekent dat kinderen van woonwagenbewoners in de buurt van hun familie moeten kunnen wonen. Ook al hebben ze in eerste instantie in een huis gewoond.  

Zaak dus voor de gemeente Leiden om in kaart te brengen wat de werkelijke vraag en behoefte is aan standplaatsen. Daarbij zullen de buurgemeenten betrokken moeten worden. Ook zij hebben een rol en verantwoordelijkheid in het voldoende voorzien van standplaatsen. Zo werd recentelijk een convenant met Oegstgeest opengebroken om in plaats van 20 standplaatsen die de gemeente Oegstgeest zou creëren, huurwoningen te bouwen.

Foto: Stadsarchief Leiden

Trekvaartplein in 1982

Na de zomer bespreekt de gemeenteraad van Leiden dit verder. Zo bediscussieert de gemeenteraad hoe invulling gegeven kan worden aan het nieuwe beleidskader van het Rijk. Verder wordt besproken wat nodig is om de standplaatsen en woonwagenwoningen toe te wijzen in lijn met de behoeften van de woonwagenbewoners.

Het volledige beleidskader kunt u hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/02/beleidskader-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid

Meer informatie:

Antoine Theeuwen

071-5215130 

U bent hier