h

“Geen reden voor sloop aan Schelpenkade”

10 december 2007

“Geen reden voor sloop aan Schelpenkade”

Volgens woningbouwspecialist professor André Thomsen is er geen reden om twaalf betaalbare huizen langs de Schelpenkade te slopen. In 2005 heeft de gemeenteraad al een sloopbesluit genomen, maar nu er een Artikel 19 vrijstelling wordt aangevraagd, kan er bezwaar worden gemaakt. Naar aanleiding van de uitspraken van Thomsen vinden buurtbewoners en de SP dat de sloop heroverwogen moet worden.
Het ontwerp voor de dure nieuwbouw langs de Schelpenkade.
Het ontwerp voor de dure nieuwbouw langs de Schelpenkade.

De woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet wil de twaalf woningen aan de Schelpenkade 54 t/m 59a, Magdalena Moonstraat 77 en de Drie Octoberstraat 68 slopen. Op die bijzondere locatie zouden een zestal dure herenhuizen teruggebouwd worden. In 2005 heeft een meerderheid van de gemeenteraad al een sloopbesluit genomen, alleen de SP en de ChristenUnie stemden tegen. Inmiddels zijn alle oude huurders veelal tegen hun zin in vertrokken.

Philip Broos, een buurtbewoner, nam contact op met woningbouwspecialist André Thomsen. Thomsen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar sloop en sloopmotieven en geldt als dé specialist op dat gebied. Volgens hem vertonen de woningen ernstig achterstallig onderhoud. “Maar er is op zich geen reden tot sloop, de argumenten daarvoor snijden onvoldoende hout. Met oordeelkundige renovatie kan het probleem opgelost worden.”

Buurtbewoner Broos roept daarom op tot een second opinion. “Ik heb de indruk dat hier niet zuiver en integer met sociale woningen wordt omgesprongen. De mening van prof. Thomsen is echter gebaseerd op een voorlopige indruk. Ik verzoek de gemeenteraad om het sloopbesluit op te schorten en prof. Thomsen de gelegenheid te geven om alsnog een second opinion naar de noodzaak van sloop en de mogelijkheden voor renovatie uit te voeren.”

De SP ondersteunt dat initiatief. SP-raadslid Louk Rademaker: “Deze sloop lijkt vooral bedacht om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen met dure nieuwbouw. We moeten veel zorgvuldiger omgaan met onze betaalbare woningen, zeker in tijden van woningnood.” De SP heeft voorgesteld om de sloopplannen zo snel mogelijk te bespreken in de raadscommissie.

Download hier de brief van dhr. Broos aan het college
Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier