h

SP wil bescherming woonwagencultuur in Leiden

13 juni 2018

SP wil bescherming woonwagencultuur in Leiden

Foto: SP

De Leidse SP wil dat de woonwagencultuur verankerd wordt in de beleidsregels van de gemeente Leiden. Het vorig jaar verschenen rapport van de landelijke ombudsman adviseert gemeenten om in
overeenstemming met verschillende overeenkomsten voor de rechten van de mens ruimte te maken voor de woonwagencultuur middels het opstellen van gemeentelijk beleid.

Het gaat dan concreet over het beschikbaar houden van voldoende standplaatsen voor woonwagens, en het toepassen van voorrangsregels voor standplaatsen en woningtoewijzing in het woonruimte-verdeelsysteem.

De Leidse SP werkt al jaren samen met het bestuur van het Trekvaartplein om plek te houden in Leiden voor woonwagens en de woonwagencultuur. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen “Wat me het meeste geraakt heeft is hoe mensen hier voor elkaar zorgen, ik heb gezien hoe een dodelijk zieke mevrouw hier verzorgd werd door medebewoners, de sociale samenhang is hier bijzonder sterk. De wens van kinderen om juist dicht bij hun ouders te kunnen wonen is enigszins tegengesteld aan hoe het er in de rest van Nederland aan toe gaat, maar het levert juist kracht op, niemand staat er hier alleen voor”.

De afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest met opknappen van het Trekvaartplein. Dat is nu in de laatste fase terecht gekomen. In 2009 is een motie aangenomen die ervoor moest zorgen dat er een buurthuis kwam op het plein (zie https://leiden.sp.nl/nieuws/2009/07/buurthuis-trekvaartplein-moet-blijven), maar die is nooit uitgevoerd. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen of deze motie kan worden genegeerd.
Theeuwen: "De gemeente heeft zich vooral gericht op normalisatie, maar de beschikbaarheid van een buurthuis is wat ons betreft normaal. In het verleden heeft het buurthuis hier, genaamd de Rolleman, een belangrijke rol gespeeld, niet alleen in het leven van de bewoners maar ook voor alle mensen om het Trekvaartplein heen. Wij willen graag dat de motie die gesteund is door alle partijen door de gemeenteraad om een buurthuis te realiseren op het Trekvaartplein wordt uitgevoerd”.

De Leidse SP dient een voorstel in om in overeenstemming met de aanbevelingen van de nationale ombudsman beleid op te stellen om de woonwagencultuur te waarborgen in Leiden. Naast het buurthuis wil de SP dat de gemeente tegemoet komt aan de wens van de bewoners om voorrang te geven aan hun eigen kinderen in het woningtoewijzingsbeleid. Theeuwen: “momenteel wordt er niet alleen een inkomenseis gehanteerd maar ook een eis voor gezinsgrootte, er wordt voorrang gegeven aan gezinnen met 3 of meer gezinsleden. Dat past niet in hoe het er op het Trekvaartplein aan toe
gaat. Eerst trouwen, dan samenwonen en dan pas kinderen is hier de volgorde. Het huidige toewijzingsbeleid houdt dus niet goed rekening met de cultuur van de woonwagenbewoners. Dat willen we veranderen”.

Meer informatie bij Antoine Theeuwen, tel 071-5215130

Ook de NOS heeft aandacht besteed aan het rapport van de Ombudsman. Zie de volgende link: https://nos.nl/artikel/2241138-meer-ruimte-voor-woonwagenkampen-uitsterfbeleid-mag-niet-meer.html

U bent hier