h

SP-plan voor eerlijke sloopprocedure maakt comeback

11 februari 2008

SP-plan voor eerlijke sloopprocedure maakt comeback


Vorige week trok het Leidse college het plan in om sloopprocedures te versimpelen. Een goede zet, vindt SP-raadslid Louk Rademaker, want er zat te weinig zekerheid in voor zittende huurders. “Maar er moet wel wat veranderen. Nu is er geen democratische controle op sloopplannen van woningcorporaties, en de rechten van huurders zijn ook onzeker.” Rademaker verwacht dan ook een comeback van het alternatieve plan dat de SP in december 2006 indiende.

Momenteel moet de gemeenteraad een ‘sloopbesluit’ nemen voordat betaalbare huurwoningen gesloopt mogen worden. Bewoners die protesteren voordat het sloopbesluit genomen is, krijgen te horen dat de sloop nog niet zeker is. Maar als de raad debatteert over het sloopbesluit, blijkt vaak dat er geen weg terug meer is.

Nu: sloop onder valse voorwendselen

De huidige procedure voor sloop is, zo vinden alle partijen, onoverzichtelijk en slecht. En dat blijkt uit de vele sloopdiscussies in de loop der jaren. In 2005 bleek dat de wethouder al beloofd had dat 12 woningen in de Pasteurstraat gesloopt moesten worden, voordat de raad daarover had gesproken. In De Genestetstraat waren vrijwel alle huurders al vertrokken voordat het sloopbesluit genomen werd. Aan de andere kant is voor 108 appartementen rondom het Kooiplein wél al een sloopbesluit genomen, maar is sloop nog verre van zeker. En onlangs bleek dat de te slopen woningen aan de Schelpenkade nog in prima staat verkeren.

Rademaker (SP): “Uit uitgebreid onderzoek blijkt: te vaak worden woningen gesloopt onder valse voorwendselen. In De Genestetstraat was het bijvoorbeeld goedkoper om de bestaande woningen op te knappen dan om te slopen en nieuw te bouwen. Het is ook onacceptabel dat goede betaalbare woningen gesloopt worden, alleen maar om geld te verdienen. En de huurders worden altijd de dupe van die valse argumentaties.”

Alternatief plan van SP/PvdA

De SP stelde in het najaar 2006 samen met de PvdA een plan op om de sloopprocedures in Leiden eerlijker en helderder te laten verlopen. In dat plan kijkt de gemeenteraad allereerst of sloop in een bepaalde straat acceptabel kan zijn. Als dat zo is, moet de woningcorporatie nog wel aan reeks voorwaarden voldoen. Als niet aan die heldere voorwaarden is voldaan, mag er niet gesloopt worden.
Sloop mag alleen als renovatie aantoonbaar geen haalbaar alternatief is. Ook moeten tweederde van de zittende huurders akkoord gaan. De bewonerscommissie moet daarnaast ook de middelen krijgen om zelf onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de woningen.
SP-raadslid Louk Rademaker: “In december 2006 trok de PvdA zich een uur voor de stemming terug uit het plan. Dat was een grote teleurstelling, want daardoor blijft de positie van de huurders onzeker. Toenmalig wethouder Witteman beloofde wel snel met een nieuwe procedure te komen, maar die is nu dus weer ingetrokken.”

Volgens Rademaker zal het oude SP/PvdA plan uit 2006 weer een comeback maken. “Ons plan is goed doordacht en doet recht aan de belangen van de huurders én woningcorporaties. Ik verwacht dat de huurdersorganisaties en corporaties, die nu samen weer een nieuw plan proberen te maken, uit zullen komen bij ons oorspronkelijke voorstel.”

Download hier de motie die het eerder niet haalde
Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl of Julian van der Kraats, 06-15042822.

U bent hier