h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
23 mei 2007

Anatomiegebouwen worden honderden studentenkamers

In de gebouwen van Anatomie en Pathologie, langs de Wassenaarseweg, zullen honderden studentenkamers gebouwd worden. Dat staat in een Masterplan dat de Universiteit heeft gemaakt. SP-raadslid Louk Rademaker: “In Leiden is nog een tekort van 1500 kamers. Minstens de helft daarvan moet hier komen.”
De plaats voor de nieuwe studentenkamers
De plaats voor de nieuwe studentenkamers.

Lees verder
13 april 2007

“Oude Kooi moet behouden blijven”

Alles moet gedaan worden om sloop van de Oude Kooi te voorkomen, behoud van de historische buurt staat voorop. Dat was donderdagavond de vrijwel unanieme uitkomst van het drukbezochte debat 'De Oude Kooi: Slopen of renoveren?'
 een prachtwijk
De Lombokstraat in de Oude Kooi.

Lees verder
5 april 2007

Alle Leidse huurhuizen van de woningbouwcorporaties krijgen dubbelglas

De Leidse gemeenteraad heeft vorige week een SP-voorstel aangenomen om alle Leidse huurhuizen te komende jaren fatsoenlijk te isoleren. Wethouder Witteman verzekerde dat alle woningbouwverenigingen al begonnen waren met de isolatie van alle huizen. SP-raadslid Louk Rademaker juicht het toe: “Iedereen – politiek en corporaties – zijn voor dubbelglas, daar heb ik wel een glaasje op geproost.”

Lees verder
2 april 2007

Debat Leiden-Noord: Deskundigen zetten vraagtekens bij sloop

De Oude KooiVooroordelen, verborgen agenda's en bestuurscultuur spelen een grote rol bij de huidige sloopdrift die oude wijken treft. Dat stelt prof. André Thomsen, verbonden aan de TU Delft en specialist op het gebied van woningbouw. Zijn stelling: 'Nederland sloopt te veel huizen'. Thomsen zal donderdag 12 april, samen met onder andere SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe, deelnemen aan het debat Leiden-Noord: Slopen of renoveren?

Lees verder
27 maart 2007

Bewoners Hoflaan protesteren tegen onterechte huurverhoging

Veertien bewoners van de Hoflaan hebben per brief geprotesteerd tegen een extra huurverhoging. Sinds vorig jaar rekent Portaal een extra 5,56 euro voor ‘groenvoorziening’. Maar de Hoge Raad heeft in 2005 bepaald die kosten niet doorberekend mogen worden in de huurprijs. De protestbrieven zijn per brief opgestuurd aan Portaal.
Groenvoorziening als onderdeel van de huurVan 0 naar 5,56 euro
Details uit de brief waarmee Portaal de huur onterecht verhoogde, rechts zien we de kosten groenvoorziening van 0,00 naar 5,56 euro gaan.

Lees verder
14 maart 2007

SP: “Alle Leidse huurwoningen dubbel glas”

De SP wil alle Leidse huurwoningenvan de woningcorporaties voorzien van goede isolatie en dubbel glas. De isolatie van huizen van de Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel kan betaald worden uit een speciale reserve van 20 miljoen. SP-raadslid Louk Rademaker: “Dit linkse college heeft afgesproken te investeren in energiezuinige woningen. Nu het geld beschikbaar is, moeten we snel zaken doen.”
raam

Lees verder
6 maart 2007

Geen hoogbouw tegen het Groene Hart aan

De Sociale Verzekerings Bank, één van de hoogste gebouwen van LeidenVandaag heeft de gemeenteraad de Hoogbouwvisie aangenomen, na aanpassingen van de SP. De visie geeft aan hoe en waar in Leiden hoog gebouwd mag worden. Extreem hoge nieuwbouw mag alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals dat het gebouw goed in de omgeving past. Dankzij amendementen van SP-raadslid Louk Rademaker wordt deze 'Hoogbouwtoets' ook in Zuid-West ingevoerd. Daarnaast mag er tegen het Groene Hart aan niet hoger dan 30 meter gebouwd worden. In het oorspronkelijke voorstel kon er tot 70 meter hoog langs de A4 gebouwd worden.

Lees verder
26 januari 2007

SP stelt vragen over campuscontracten

De Leidse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. SLS Wonen is van plan om vanaf 1 februari a.s. alleen nog campuscontracten af te sluiten met toekomstige huurders van een kamer of appartement. Dit betekent dat studenten na het afronden van hun studie, binnen 6 maanden gedwongen hun kamer moeten verlaten.

Lees verder
23 januari 2007

Voorstel voor Woonkrant aangenomen

De Leidse gemeenteraad heeft vanavond het college opgeroepen zo snel mogelijk een Woonkrant te maken. In de Woonkrant zal wekelijks het woningaanbod in de Leidse regio staan. SP-raadslid Louk Rademaker: “Zo’n krantje maakt het ook mogelijk voor mensen zonder internet een betaalbare woning te vinden. Nu vallen vooral ouderen buiten de boot.”

Lees verder
17 januari 2007

Sloop rond Kooiplein wel besloten maar toch onzeker

De gemeenteraad heeft gisteravond het sloopbesluit genomen voor 116 woningen rondom het Kooiplein. Vanaf nu mogen de bewoners met urgentie en verhuisvergoeding weg verhuizen. Omdat aangetoond is dat de woningen niet gesloopt hoeven te worden voor de ondertunneling van de Willem de Zwijgerlaan, stemde de SP tegen. Raadslid Louk Rademaker: “We hebben afgesproken dat er alleen gesloopt zou worden als dat echt noodzakelijk was voor de inpassing van de tunnel. Die afspraak blijkt nu waardeloos.” Maar door financiële tekorten is nog niet zeker dat de plannen in deze vorm doorgaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier