h

SP: “Alle Leidse huurwoningen dubbel glas”

14 maart 2007

SP: “Alle Leidse huurwoningen dubbel glas”

De SP wil alle Leidse huurwoningenvan de woningcorporaties voorzien van goede isolatie en dubbel glas. De isolatie van huizen van de Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel kan betaald worden uit een speciale reserve van 20 miljoen. SP-raadslid Louk Rademaker: “Dit linkse college heeft afgesproken te investeren in energiezuinige woningen. Nu het geld beschikbaar is, moeten we snel zaken doen.”
raam

Deze week vulde de gemeenteraad een “Bestemmingsreserves Herstructurering” met in totaal 28 miljoen. Het geld is afkomstig van de Leidse huurders, die jarenlang een te hoge OZB-belasting hebben betaald. Daarnaast kopen de Sleutels en Ons Doel grond van de gemeente, wat ook geld oplevert.

Het geld in deze reserve is bedoeld voor investeringen in Leidse huurwoningen. Onder andere gaat 5 miljoen naar het Kooipleinplan. Uiteindelijk is nog 15 miljoen ‘over’ – geld waarvoor nog geen plannen zijn.

Rademaker (SP): “In Amsterdam worden de komende jaren 250 duizend huizen geïsoleerd. Portaal-Leiden gaat met 6 miljoen euro al haar woningen voorzien van dubbel glas. Nu nog de huizen van de andere twee corporaties in Leiden. De 15 miljoen die nog ‘over’ is, is meer dan voldoende om dat te bereiken. Het doel? Alle woningen in Leiden moeten dubbel glas hebben!”
Het isoleren van vloeren en dubbel glas kan elk maand leiden tot een lagere energierekening van soms wel honderd euro. Lager energieverbruik is ook goed voor het milieu. Daarom is in het Leidse collegeakkoord tussen de SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie afgesproken dat er geïnvesteerd moet worden in energiezuinige huurwoningen.

Dit najaar worden prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Rademaker: “De SP wil dat in die afspraken ook de investering in dubbel glas opgenomen wordt. Liefst geven de corporaties al eerder aan dat ze zélf deze ambitie ook hebben.” Over twee weken vergadert de gemeenteraad over het voorstel van de SP. De VVD had al aangegeven het een ‘positief’ voorstel te vinden.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier