h

SP stelt vragen over campuscontracten

26 januari 2007

SP stelt vragen over campuscontracten

De Leidse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. SLS Wonen is van plan om vanaf 1 februari a.s. alleen nog campuscontracten af te sluiten met toekomstige huurders van een kamer of appartement. Dit betekent dat studenten na het afronden van hun studie, binnen 6 maanden gedwongen hun kamer moeten verlaten.

De SP voorziet grote problemen voor afgestudeerden die niet binnen die tijd een andere woning kunnen vinden. Omdat momenteel de wachtlijsten voor woonruimte langer zijn dan een studie duurt, is de SP daarom geen voorstander van invoering van campuscontracten.

SP-raadslid Han Dirks: ‘ Wachtlijsten bij Woonzicht zijn inmiddels langer dan 8 jaar. Pas afgestudeerde studenten, met bijvoorbeeld 5 jaar wachttijd, komen dus nog lang niet in aanmerking voor een woning.’

De SP wil onder andere van het college weten wat zij van het voornemen van SLS wonen vindt, en of het college kan verhinderen dat SLS wonen campuscontracten gaat sluiten met toekomstige huurders. Daarnaast wil de SP graag weten wat het college van plan is te doen, om het structurele probleem van te weinig studentenkamers en starterwoningen aan te pakken.

Meer informatie: Han Dirks (raadslid SP, Leiden) tel: 06-28738588 of via han_dirks@hotmail.com

U bent hier