h

Bewoners Hoflaan protesteren tegen onterechte huurverhoging

27 maart 2007

Bewoners Hoflaan protesteren tegen onterechte huurverhoging

Veertien bewoners van de Hoflaan hebben per brief geprotesteerd tegen een extra huurverhoging. Sinds vorig jaar rekent Portaal een extra 5,56 euro voor ‘groenvoorziening’. Maar de Hoge Raad heeft in 2005 bepaald die kosten niet doorberekend mogen worden in de huurprijs. De protestbrieven zijn per brief opgestuurd aan Portaal.
Groenvoorziening als onderdeel van de huurVan 0 naar 5,56 euro
Details uit de brief waarmee Portaal de huur onterecht verhoogde, rechts zien we de kosten groenvoorziening van 0,00 naar 5,56 euro gaan.

In de brief vragen de bewoners aan Portaal om de te veel betaalde huur terug te geven. Zij verwijzen daarbij naar uitspraak C04/205HR van de Hoge Raad. De SP hielp de bewoners met het opstellen van de protestbrief.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier