h

Geen hoogbouw tegen het Groene Hart aan

6 maart 2007

Geen hoogbouw tegen het Groene Hart aan

De Sociale Verzekerings Bank, één van de hoogste gebouwen van LeidenVandaag heeft de gemeenteraad de Hoogbouwvisie aangenomen, na aanpassingen van de SP. De visie geeft aan hoe en waar in Leiden hoog gebouwd mag worden. Extreem hoge nieuwbouw mag alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals dat het gebouw goed in de omgeving past. Dankzij amendementen van SP-raadslid Louk Rademaker wordt deze 'Hoogbouwtoets' ook in Zuid-West ingevoerd. Daarnaast mag er tegen het Groene Hart aan niet hoger dan 30 meter gebouwd worden. In het oorspronkelijke voorstel kon er tot 70 meter hoog langs de A4 gebouwd worden.

De Hoogbouwvisie verdeelt de stad in vier typen gebieden. In elk gebied is een maximale hoogte aangegeven, en de minimale hoogte waarvoor de Hoogbouwtoets zou moeten gelden. Die toets moet vooral garanderen of een hoog gebouw goed in de omgeving past, denk aan bijvoorbeeld bezonningsonderzoeken.

  • Laagbouw (op de kaart geel). Hier mag tot maximaal 30 meter gebouwd worden, en is vanaf 25 meter de Hoogbouwtoets verplicht.
  • Gemengde gebieden (oranje). Hier mag tot maximaal 40 meter gebouwd worden. Dankzij het amendement van de SP is hier ook de Hoogbouwtoets vanaf 25 meter verplicht.
  • De zogeheten Stadsboulevards (rood). Hier mag tot 50 à 60 meter gebouwd worden, en is de Hoogbouwtoets pas vanaf 40 meter verplicht.
  • Tot slot de echte Hoogbouwgebieden (paars). Hier is tot 70 meter toegestaan - circa 24 verdiepingen. Hoogbouwtoets vanaf 40 meter. In het oorspronkelijke plan zou er een hoogbouwgebied aan de rand van Park Cronesteyn komen, tegen de A4 aan. De SP vond dit onwenselijk: zo zou de natuur flink aangetast worden. Met steun van de PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie is de maximale hoogte teruggebracht tot 30 meter.
De Hoogbouwkaart met de verschillende gebieden erbij.
De Hoogbouwkaart. In de tekst hierboven staat aangegeven wat de vier gebieden betekenen. De paarse stip rechts, bij de A4, is vervallen dankzij het voorstel van de SP.

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier