h

“Oude Kooi moet behouden blijven”

13 april 2007

“Oude Kooi moet behouden blijven”

Alles moet gedaan worden om sloop van de Oude Kooi te voorkomen, behoud van de historische buurt staat voorop. Dat was donderdagavond de vrijwel unanieme uitkomst van het drukbezochte debat 'De Oude Kooi: Slopen of renoveren?'
 een prachtwijk
De Lombokstraat in de Oude Kooi.

Meer dan tachtig aanwezigen hoorden in buurtcentrum De Kooi directeur Marjo Visser van de Sleutels van Zijl en Vliet benadrukken dat er nog geen definitieve plannen zijn met de buurt. Eind dit jaar moet het onderzoek naar de precieze staat van de honderden woningen gereed zijn. Maar, zo stelde zij, sloop heeft niet de voorkeur. Stadshistoricus Cor Smit wees op de cultuurhistorische waarde van grote delen van de Oude Kooi, 'het fraaiste stukje sociale woningbouw in Leiden'. De andere aanwezigen stemden hiermee in.

Een volle zaal in het buurthuis de Kooi
Een volle zaal in het buurthuis de Kooi

Sprekers op het door de Leidse SP georganiseerde debat waren naast de raadsleden Marion van Dongen (PvdA), Abraham Flippo (CDA) en Louk Rademaker (SP), ook SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe, prof. André Thomsen van de TU Delft, directeur-bestuurder Marjo Visser van de Sleutels van Zijl en Vliet en stadshistoricus Cor Smit.

De emoties liepen enkele malen hoog op. Bewoners beklaagden zich onder andere over aanhoudende wateroverlast, slechte riolering en verzakking van de huizen. Ondanks de geruststellende woorden van de woningbouwcorporatie wachten zij al meer dan tien jaar op zekerheid over de toekomst van de buurt. Ondertussen blijft het noodzakelijke groot onderhoud achterwege, zo was te horen. Ton Steenbergen, voorzitter van het wijkcomité, vroeg zich af of hij tot het moment dat er een definitief besluit komt van de woningbouwcorporatie 'dan maar subsidie moet aanvragen voor een roeiboot'.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier