h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
30 juni 2009

Onderzoek SLS: groot tekort aan sociale huurwoningen

Vorige week presenteerde de studentenhuisvester SLS haar onderzoek naar de woonwensen van studenten in Leiden. Daaruit bleek dat er vooral een tekort is aan normale, zelfstandige huurwoningen. Na hun studie willen studenten het liefst in Leiden blijven, waardoor er een tekort is ontstaan van 2750 huurwoningen. SP-raadslid Louk Rademaker is niet verrast: “Studenten ontkomen natuurlijk niet aan de woningnood, die het gevolg is van een algeheel tekort aan betaalbare huurwoningen.”

Lees verder
12 juni 2009

Meerderheid politiek wil behoud Oude Kooi

Een meerderheid van politieke partijen in de raad, waaronder de SP, PvdA, CDA en Leefbaar Leiden, vindt dat de sloopplannen voor de Oude Kooi nog "onvoldoende onderbouwd" zijn. Dat is de conclusie van een vergadering gisteravond over dat onderwerp. Op dit moment gebruikt woningcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet een "voorkeursscenario" waarbij een groot deel van de wijk plat moet. De bewonerscommissie en de klankbordgroep zijn beiden tegen de sloopplannen. SP-raadslid Louk Rademaker: "De woningcorporatie dendert al drie jaar richting sloop. Het is tijd om ze terug te fluiten. Het voorkeursscenario moet gewoon zijn: het behoud van de Oude Kooi!"
De Lombokstraat in de Oude Kooi.
De Lombokstraat in de Oude Kooi.

Lees verder
11 juni 2009

Studentenkamers 'Duwo' mogen nog anderhalf jaar blijven staan

Voor begin 2011 wordt het tijdelijke studentencomplex Rijnfront aan de verlengde Wassenaarseweg in ieder geval niet gesloopt. Tenmiste, daar lijkt het op. Mare-journalist Benjamin Sprecher ging op zoek naar antwoorden op vragen van SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder
29 maart 2009

Portaal laat betaalbare woningen leegstaan

Al maandenlang laat woningcorporatie Portaal betaalbare huurwoningen leegstaan in de Opaalstraat. De corporatie wil 250 woningen verkopen, maar wacht daar nog mee. De SP vindt het ontoelaatbaar dat in tijden van woningnood betaalbare woningen leeg staan. SP-raadslid Louk Rademaker heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk VVD-wethouder Van Woensel.
De betaalbare woningen aan de Opaalstraat
De betaalbare woningen aan de Opaalstraat.

Lees verder
26 februari 2009

Openbare hoorzitting sloopbesluiten

Op donderdag 5 maart organiseert de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid een openbare hoorzitting over de voorgenomen sloopbesluiten Zuidhoven en Nicolaas Beetsstraat en omgeving. Deze hoorzitting vindt plaats om 20.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Opnieuw roept de SP alle bewoners op om hun stem te laten horen.

Lees verder
29 januari 2009

Geen tijdelijke verhuur in de Seringenstraat!

De gemeente heeft besloten om geen tijdelijke verhuur toe te staan in de Seringenstraat, na aandringen van SP en GroenLinks. Het staat namelijk niet vast of de woningen gesloopt of gerenoveerd zullen worden en wanneer dat dan zou worden uitgevoerd. De corporatie De Sleutels van Zijl en Vliet heeft hierover nog geen definitief besluit genomen.

Lees verder
20 januari 2009

Toch geen tijdelijke verhuur in Tuinstadwijk?

SP-raadslid Louk Rademaker heeft vanavond in de gemeenteraad vragen gesteld over leegstand in de Tuinstadwijk. Woningcorporatie De Sleutels wil delen van de wijk slopen en laat daarom nu al woningen leeg staan. Dat is echter in strijd met de afspraak: geen leegstand voordat de toekomst van de wijk duidelijk is. Die afspraak werd vanavond bevestigd door wethouder Van Woensel. Rademaker (SP): “Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de gemeente volgende week de aanvraag voor tijdelijke verhuur niet goedkeurt.”
De woningen in de Tuinstadwijk

Lees verder
19 januari 2009

SP Leiden biedt alternatieve Woonvisie aan aan Marjo Visser

Op woensdag 21 januari 2009 presenteert de SP-statenfractie Zuid-Holland haar nieuwe Woonvisie: "Bouwen naar Behoefte". De woonvisie zal op deze dag op verschillende plaatsen tegelijkertijd worden aangeboden aan woningbouwcorporaties.

In Leiden bieden raadslid Van der Kraats en statenlid De Bakker de SP-Woonvisie aan aan Marjo Visser, directeur van de Sleutels van Zijl en Vliet en voorzitter van de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland. De aanbieding is om 13 uur in het kantoor van de Sleutels aan de Langegracht 70a.

Lees verder
10 december 2008

SP ondersteunt bewoners Zuidhoven

Woningcorporatie Ons Doel wil 50 woningen slopen in Zuidhoven. Tot maandag 15 december hebben de bewoners mogelijkheid om hún zienswijze in te dienen bij de gemeente. De SP heeft afgelopen weken geholpen bij het opstellen van 14 zienswijzen. SP-raadslid Louk Rademaker: “De gemeenteraad neemt uiteindelijk het definitieve besluit over sloopplannen. Het is daarom belangrijk dat bewoners gebruik maken van hun democratisch recht om hún mening duidelijk te maken. Dan kan de politiek er niet om heen!” Waarschijnlijk debatteert de gemeenteraad in april 2009 over de sloopplannen.

De seniorenwoningen die met sloop bedreigd worden.

Lees verder
28 november 2008

SP en GroenLinks: Geen tijdelijke verhuur in Tuinstadwijk

Woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet hebben de ‘voorkeur’ om te gaan slopen in Tuinstadwijk, maar de definitieve beslissing is nog niet gevallen. Toch wil de corporatie woningen niet meer regulier verhuren, maar alleen maar tijdelijk. Dit gaat tegen eerdere afspraken in, zeggen SP en GroenLinks. Beide partijen hebben daarover schriftelijke vragen gesteld.

De Seringenstraat, die bedreigd wordt door sloopplannen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier