h

Geslaagde presentatie Sociale Woonvisie

19 januari 2008

Geslaagde presentatie Sociale Woonvisie

De presentatie van de Sociale Woonvisie van de Leidse SP mag een succes genoemd worden. De Salon van het Volkshuis zat vol met circa 75 mensen die om allerlei verschillende redenen belang hadden bij wonen in Leiden. Van mensen wier betaalbare huis gesloopt werd tot woningcorporatiedirecteuren. Dit gemengde gezelschap zorgde voor een levendige discussie met het panel van deskundigen.
SP-raadslid Louk Rademaker presenteert de Sociale Woonvisie

Presentatie woonvisie

SP-raadslid Louk Rademaker hield een korte introductie bij de Sociale Woonvisie, waarin kort werd uitgelegd wat de aanleiding is geweest voor het maken ervan. Onder andere de in vier jaar tijd bijna verdriedubbelde wachttijd voor een betaalbare woningen, en de flinke stijging van de woonlasten. Verder werd er ingegaan op de oorzaken van de problemen, met als hoofdschuldige de marktwerking in het wonen. Daardoor is er in de loop der jaren veel te weinig gebouwd, en als er werd gebouwd, was dat te veel duur en te weinig betaalbaar. Bovendien is de zeggenschap van mensen over hun huis en woonomgeving steeds minder geworden.

 Mieke Weterings (FHLO), Martine Glaser (voormalig Ons Doel), Pieter van Woensel (wethouder Leiden) en Paulus Jansen (SP Tweede Kamerlid).
Het panel, met vrnl: Mieke Weterings (FHLO), Martine Glaser (voormalig Ons Doel), Pieter van Woensel (wethouder Leiden) en Paulus Jansen (SP Tweede Kamerlid).

Tegenstellingen

Binnen het panel waren de meningen duidelijk verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant waren er de voormalige directrice van woningbouwcorporatie Ons Doel Martine Glaser, de voorzitster van de Federatie van Huurders van Leiden en Omgeving Mieke Weterings, en SP-tweedekamerlid Paulus Jansen. Zij onderschreven dat er in Leiden woningnood is, en dat die alleen opgelost kan worden door genoeg betaalbare woningen in de juiste prijsklasse te bouwen, en niet te veel betaalbare woningen te slopen. Daar tegenover stond VVD-wethouder Pieter van Woensel, die ondanks de schokkende cijfers over wachttijden en gestegen huurprijzen, op het standpunt bleef dat er genoeg betaalbare woningen zijn in Leiden, en dat er juist wat duurdere huizen gebouwd moeten worden.

Betaalbare woningen

De discussie ging in eerste instantie over de cijfers. Wat is eigenlijk een betaalbare woning, en wie heeft er recht op? Het rijk definieert woningen als “goedkoop” als ze minder dan 343 euro huur kosten, en als “betaalbaar” als ze minder dan 527 euro kosten. Daarboven zijn ze “duur”. Een deel van de woningen die onder de huurtoeslaggrens van 622 euro zitten, is dus niet betaalbaar. Die spraakverwarring lijkt ook mede ten grondslag te liggen aan het feit dat het ene kamp zegt dat er genoeg, en het andere dat er te weinig betaalbare woningen zijn.

Renovatie en isolatie

Een belangrijk thema was renovatie en isolatie. Paulus Jansen had daar interessante dingen over te zeggen, omdat hij ruim 20 jaar als civiel ingenieur in de bouw gewerkt heeft. Marjo Visser, directeur van woningbouwcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet, verwacht dat de energiekosten voor haar huurders binnen afzienbare tijd wel eens hoger zouden kunnen worden dan de huurkosten.

Paulus Jansen legt uit wat betaalbare woningen zijn, wethouder Pieter van Woensel (rechts) luistert aandachtig.
Paulus Jansen legt uit wat betaalbare woningen zijn, wethouder Pieter van Woensel (rechts) luistert aandachtig.

Scheefwonen

Iedereen is het er wel over eens dat er in meer of mindere mate sprake is van woningnood. Maar met name partijen als VVD, PvdA en CDA zeggen dat dat komt omdat er heel veel mensen met een te hoog inkomen in een betaalbaar huis wonen. Dat ‘scheefwonen’ is grotendeels een mythe, want de gemiddelde woonlasten voor bewoners van een huurappartement zijn nu al 38% van het inkomen.
Er waren ook twee aanwezigen die zeiden scheef te wonen. Voor beide had dat te maken met onzekerheid over hun toekomstige financiële situatie. De toemende 'flexibilisering van arbeid', oftewel het afbreken van de rechten van werkenden onder invloed van het rechtse beleid in Nederland, is dus ook deel van het probleem.

Regio

Iedereen was het er over eens dat de regiogemeenten zich aan de afspraken zouden moeten houden die met Leiden gemaakt zijn over hun woningbouw. De rergiogemeenten zouden meer dan 30% sociaal bouwen, maar dat doen ze al jaren niet. Martine Glaser vertelde over de problemen bij de bouw van een dertigtal betaalbare seniorenwoningen in Oegstgeest. Die werden meteen als “huurdersghetto” bestempeld.

Maar over de oplossing verschilde de meningen. Aangezien de regio al jaren de afspraken negeert, zou je ze als waardeloos kunnen beschouwen. Of je zou flinke druk moeten zetten op de regiogemeenten van Holland Rijnland, bijvoorbeeld via de financiële bijdrage van de gemeente Leiden aan die club. Met die suggestie van SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen wilde wethouder Van Woensel niets doen.

Hoe nu verder

Het bestaan van de problemen werd vrij breed gedeeld onder de aanwezigen. Maar vooral als het gaat over de analyse daarvan, en daarmee de oplossingen, waren de meningen sterk verdeeld.
SP-raadslid Louk Rademaker eindigde zijn presentatie daarom ook met een oproep aan andere politieke partijen. “Om aan de woningnood een einde te maken is politieke wil nodig."
De komende maanden zal de gemeenteraad gaan discussiëren over de eventuele aanpassing van het Leidse volkshuisvestingsbeleid.

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl
Lees of download hier de Sociale Woonvisie.
Discussieer mee over de Sociale Woonvisie op evaenlouk.sp.nl.

U bent hier