h

“Asociaal dure huren verergeren woningnood”

23 december 2009

“Asociaal dure huren verergeren woningnood”

 asociaal dure huren verergeren woningnoodDe komende jaren willen De Sleutels en Portaal samen jaarlijk 70 tot 80 woningen ‘liberaliseren’. Dat betekent dat nieuwe huurders een huur moeten betalen die meer is dan 650 euro per maand. Daarmee verliezen zij ook hun recht op huurtoeslag. Voor SP-raadslid Louk Rademaker is dat de zoveelste uitholling van de betaalbare woningbouw. “Woningcorporaties zijn opgericht om huizen met een betaalbare huur te bouwen. Door die dramatische huurverhogingen wordt de sociale woningvoorraad verder uitgehold,” aldus de SP’er.

Twee maanden geleden vroegen de SP en de PvdA samen naar de zogeheten ‘liberaliseringsplannen’ van de Leidse woningcorporaties. Uit antwoorden daarop blijkt dat De Sleutels en Portaal al flink wat ‘niet-sociale’ huurwoningen in bezit hebben. In totaal gaat het dan om 297 ‘geliberaliseerde’ woningen. De Sleutels loopt voorop bij de plannen om huren verder te verhogen. Zij willen jaarlijks 60 woningen ‘liberaliseren’. Portaal gaat jaarlijks 10 tot 20 woningen liberaliseren. Ons Doel steekt hier positief bij af, zij willen geen woningen liberaliseren.

Volgens de wet mag een corporatie een huur hoger dan 650 euro vragen als een woningen meer dan 142 ‘punten’ krijgt van het ministerie. Daardoor kunnen in heel Leiden 3832 woningen geliberaliseerd worden, dat is zo’n 15% van het totaal aantal betaalbare woningen.

De SP wil dat er een stop komt op de ‘verduring’ van de betaalbare woningen. “Door de asociaal hoge huren wordt de woningnood verergerd. De taak van een woningcorporatie is om betaalbare woningen te verhuren, niet om voor huisjesmelker te spelen.”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl 06-25563389
Download de antwoorden op de schriftelijke vragen.

U bent hier