h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
13 april 2017

Woonlasten Leidse huurders op de politieke agenda

Foto: Han Dirks

Op initiatief van de SP-fractie heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling onlangs gesproken over de woonlasten voor Leidenaren met een kleine beurs. Dit naar aanleiding van een rapport dat is gemaakt op verzoek van de gezamenlijke huurdersorganisaties.

Lees verder
5 maart 2017

Roos van Gelderen opent pop-up woningen in de Sumatrastraat

Foto: SP

Op zaterdag 4 maart opende Roos van Gelderen (wethouder Zorg en Welzijn) 16 tijdelijke woningen aan de Sumatrastraat. De woningen blijven daar drie jaar staan en zijn bestemd voor ex-daklozen en enkele 'gewone' woningzoekenden. Na toespraken van de wethouder, de directeur van Ons Doel en de oprichter van Finch Buildings, de fabrikant, konden belangstellenden de onderste laag woningen bekijken.

Lees verder
13 december 2016

SP Leiden stemt in met bouwplannen voor Zijlsingel 36

In de raadsvergadering van 1 december jl. heeft de SP fractie ingestemd met de bouwplannen voor Zijlsingel 36. Het plan voor deze locatie bestaat uit de bouw van 46 startersappartementen ter vervanging van het pand waarin eerder een autogarage gevestigd was. Hoewel het plan bij een aantal omwonenden op bezwaren stuit heeft de SP na het wegen van de verschillende belangen besloten om het plan te steunen omdat de fractie de bouw van woningen in Leiden, zeker voor starters, belangrijk vindt en de juridische gronden om het plan af te wijzen onvoldoende lijken.

Lees verder
17 november 2016

SP feliciteert bewoners Centrale Blokken Kooi

Nu de Centrale Blokken in de Kooi worden gerenoveerd en niet meer worden gesloopt, vond de SP het tijd om de bewoners daarmee te feliciteren.

Lees verder
1 september 2016

SP blij met opschorting planvorming Sleutels voor De Kooi

Foto: Han Dirks

Woningbouwvereniging de Sleutels schort de planvorming voor de Centrale Blokken van de Kooi voorlopig op, in afwachting van een gemeentelijk besluit over de monumentale status van deze woningen. De maatschappelijke discussie, waarin de SP steevast een prominente positie inneemt als voorstander van behoud van deze woningen,  maakt dat de Sleutels deze beslissing heeft genomen. SP-raadslid Han Dirks: "Hopelijk komt de Sleutels tot inkeer, zodat de Kooi eindelijk wordt gerenoveerd."

Lees verder
22 augustus 2016

Schriftelijke vragen SP over verkoop sociale huurwoningen

De afgelopen dagen waren er bij NU.nl en bij NRC berichten over de verkoop van 15.000 sociale huurwoningen sinds 2013, aan beleggers, veelal buitenlandse beleggers. Zij vragen vaak de maximumhuurprijs dat soms wel 10% hoger ligt dan wat de corporaties vragen.

Lees verder
10 augustus 2016

SP: Inzet bewoners Reigerhorst leidt tot draagvlak voor renovatiewerkzaamheden

Foto: Han Dirks

Woningcorporatie Portaal heeft in 2014 en 2015 werkzaamheden uitgevoerd aan 8 flats in de Leidse Slaaghwijk. Diverse bewoners hebben vervolgens de SP benaderd uit onvrede over de wijze waarop deze werkzaamheden door Portaal zijn uitgevoerd. De bewoners aan de Reigerhorst zijn toen niet akkoord gegaan met de voorwaarden voor de renovatie. Nu is er voldoende draagvlak om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, nadat bewoners en Portaal aanvullende afspraken hebben gemaakt over de renovatie die vanaf september 2016 zal plaatsvinden. De SP is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij dit proces en de oprichting van een bewonerscommissie voor de Reigerhorst.

Lees verder
20 juli 2016

De Sleutels niet eerlijk over De Kooi

Op 5 juli werd in de gemeenteraad met ruime meerderheid een motie aangenomen, die een einde wil maken aan de sloopplannen van woningbouwcorporatie De Sleutels. De SP was mede-indiener van de motie van de PvdA. SP-fractievoorzitter Van der Kraats: “Ik ben blij dat de raad bij meerderheid zo veel waarde hecht aan deze mooie wijk, die het verdient om opgeknapt te worden. Dit in tegenstelling tot De Sleutels helaas. Zij gaan niet alleen in tegen eerder gemaakte afspraken, ze bedienen zich ook nog van argumenten die aantoonbaar niet kloppen.”

Foto: SP
Lees verder

Pagina's

U bent hier