h

Asbestdaken: gevaar voor volksgezondheid in Leiden

26 mei 2017

Asbestdaken: gevaar voor volksgezondheid in Leiden

Foto: SP

In Nederland heeft momenteel een half miljoen huishoudens een asbestdak. Die daken beginnen na vijftien à twintig jaar te verweren. Daardoor lopen ze kans dat het dak gaat schilferen. Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Daarom wil het Rijk dat ze voor 2024 allemaal gesaneerd en vervangen zijn, want dan zijn de jongste daken ongeveer 30 jaar.

De gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat, als het asbest verwijderd wordt door particulieren of bedrijven, dit gebeurt zonder gevaar voor de volksgezondheid. Uit een recent onderzoek in dit voorjaar van het tv-programma Kassa blijkt dat weinig gemeenten hier de juiste voorbereidingen voor treffen of geld voor reserveren. Natalie Wanga, raadslid voor de Leidse SP en woordvoerder leefbaarheid, omgevingskwaliteit, milieu en duurzaamheid, stelt het college van B&W kritische vragen hierover. Blijkt namelijk dat de gemeente Leiden niet voorbereid is op deze belangrijke taak, of dat er is geen geld voor is, dan wordt het dadelijk gevaarlijk.

“Uit het onderzoek van Kassa blijkt dat slecht minder dan tien gemeenten op de hoogte zijn welke hun risicowijken zijn. En een handvol hebben een zogeheten Deltaplan. Dit is een plan om burgers en bedrijven beter te begeleiden en te ondersteunen, maar ook voor handhaving. Dat er zo weinig gemeenten er goed op voorbereid zijn is zorgelijk,” aldus Wanga.

Het Rijk geeft duidelijk aan dat handhaving de taak is van gemeenten: van het in kaart brengen van de risicowijken tot controle of alle asbestdaken voor 2024 gesaneerd zijn.

Ten eerste wil Wanga weten of de gemeente Leiden ook aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Immers, Leiden valt ook onder de vijftig grootste gemeenten van Nederland die gevraagd zijn om aan het onderzoek mee te doen. Verder wilt ze weten of het college een duidelijk beeld heeft van waar de risicowijken zijn.

Volgens het onderzoek kan het saneren van een dak al oplopen tot 20.000 euro. Lelystad heeft nu een regeling voor burgers om een lening af te sluiten voor de sanering. Dat gebeurt door middel van een zogeheten SVn-lening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Verder kan ondersteuning ook geschieden door gemeentelijke asbeststeunpunten. Op dit moment bestaat in Leiden alleen een meldplicht voor particulieren voor het slopen en afvoeren van asbest. Terwijl voor bedrijven een risico analyse gedaan moet worden.

“Daarom hebben we van de SP Leiden ook aan het college gevraagd of het van plan is om ook financiële regelingen in het leven te roepen om bewoners te steunen. Nu heeft de gemeente Leiden alleen een digitaal loket. We zouden toch graag zien dat er een extra asbest-steunpunt komt.”

Ook heeft de SP Leiden gevraagd hoe het nou zit met afspraken met woningcorporaties over de sanering en handhaving.

Tot slot is de handhaving bij bedrijven ook belangrijk. Wordt het bijvoorbeeld op de juiste manier verwijderd?

De SP Leiden wil kortom niet alleen duidelijkheid wat de risicowijken zijn maar zeker ook concrete maatregelen, afspraken met en (financiële) ondersteuning aan burgers, bedrijven en corporaties.

Voormalig SP Tweede Kamerlid Remi Poppe en Eerste Kamerlid Bob Ruers waren er al jarenlang mee aan de slag: de strijd ten behoeve van de volksgezondheid tegen de schadelijke effecten van asbest.

“Maar ook dankzij de SP Leiden is er in drie jaar veel bereikt op het gebied van milieu en duurzaamheid. Maar we blijven ernaar streven om op alle gebieden dit te bereiken!"

Voor meer informatie: Natalie Wanga, telefoon 06- 47 213 123

U bent hier