h

SP blij met opschorting planvorming Sleutels voor De Kooi

1 september 2016

SP blij met opschorting planvorming Sleutels voor De Kooi

Foto: Han Dirks

Woningbouwvereniging de Sleutels schort de planvorming voor de Centrale Blokken van de Kooi voorlopig op, in afwachting van een gemeentelijk besluit over de monumentale status van deze woningen. De maatschappelijke discussie, waarin de SP steevast een prominente positie inneemt als voorstander van behoud van deze woningen,  maakt dat de Sleutels deze beslissing heeft genomen. SP-raadslid Han Dirks: "Hopelijk komt de Sleutels tot inkeer, zodat de Kooi eindelijk wordt gerenoveerd."

De woningen in de Centrale Blokken van de Kooi zijn van groot belang voor Leiden. Het betreft betaalbare woningen, in een van oorsprong echte arbeiderswijk. In 2009 is er overeenstemming bereikt over de renovatie van de woningen tussen de Sleutels en de bewonerscommissie. In tegenstelling tot de belofte voor renovatie heeft de Sleutels in 2015 aangegeven de woningen toch te willen slopen. De SP heeft deze wijziging van standpunt vanaf het eerste moment hard bestreden, zowel in als buiten de gemeenteraad.

Diverse bewoners hebben, verenigd in een stichting, een monumentenstatus voor de Centrale Blokken aangevraagd. Hierop moet het college nog een beslissing nemen. En de Sleutels heeft nu eindelijk aangegeven hierop te zullen wachten, waarbij de corporatie aangeeft 'niet doof en blind te zijn voor de signalen'. SP-raadslid Han Dirks: 'Mogelijk geldt ook in het geval van de Kooi dat uitstel leidt tot afstel van de sloopplannen'. Afgaand op besluitvorming van collega corporatie Portaal behoort dit zeker tot de mogelijkheden. Portaal bezit namelijk ook woningen in de Kooi en heeft eerder dit jaar besloten deze te renoveren.

Meer informatie bij Han Dirks, op 06 28738588, of e-mail han_dirks@hotmail.com

U bent hier