h

Schriftelijke vragen SP over verkoop sociale huurwoningen

22 augustus 2016

Schriftelijke vragen SP over verkoop sociale huurwoningen

De afgelopen dagen waren er bij NU.nl en bij NRC berichten over de verkoop van 15.000 sociale huurwoningen sinds 2013, aan beleggers, veelal buitenlandse beleggers. Zij vragen vaak de maximumhuurprijs dat soms wel 10% hoger ligt dan wat de corporaties vragen.

Tevens berekende de woonbond dat er sinds 2009 zo'n 250.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen, dus gemiddeld 119 per dag.

Voor de SP aanleiding om hier een aantal vragen over te stellen aan het college.

  1. Is het college op de hoogte van deze recente berichten?
  2. Heeft er in Leiden ook verkoop plaatsgevonden van sociale huurwoningen aan beleggers? Zo ja, hoeveel aan Nederlandse en hoeveel aan buitenlandse beleggers?
  3. Is het college het met de SP eens dat het met beleggers veel moeilijker is om afspraken te maken omtrent de sociale functie die een woningcorporatie heeft?
  4. Hoe gaat het college hiermee om?
  5. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er sinds 2013, per jaar gerekend, verkocht?
    (Dit kan ook aan huurders zelf zijn)
  6. Heeft het college in beeld welke woningcorporaties op korte en lange termijn nog van plan zijn om sociale huurwoningen te gaan verkopen?

Meer informatie bij raadslid Alexandra van den Berg, telnr 06-25122322 of e-mail volkstuintje44@gmail.com.

U bent hier