h

SP: Inzet bewoners Reigerhorst leidt tot draagvlak voor renovatiewerkzaamheden

10 augustus 2016

SP: Inzet bewoners Reigerhorst leidt tot draagvlak voor renovatiewerkzaamheden

Foto: Han Dirks

Woningcorporatie Portaal heeft in 2014 en 2015 werkzaamheden uitgevoerd aan 8 flats in de Leidse Slaaghwijk. Diverse bewoners hebben vervolgens de SP benaderd uit onvrede over de wijze waarop deze werkzaamheden door Portaal zijn uitgevoerd. De bewoners aan de Reigerhorst zijn toen niet akkoord gegaan met de voorwaarden voor de renovatie. Nu is er voldoende draagvlak om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, nadat bewoners en Portaal aanvullende afspraken hebben gemaakt over de renovatie die vanaf september 2016 zal plaatsvinden. De SP is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij dit proces en de oprichting van een bewonerscommissie voor de Reigerhorst.

De Leidse SP is blij dat er na een lange tijd van uitvoerige gesprekken tussen bewoners van de Reigerhorst en Portaal aanvullende afspraken zijn  gemaakt over renovatie van de woningen in deze flat. Dit toont aan dat als bewoners samenwerken er  betere afspraken met de corporatie mogelijk zijn. De SP is aanwezig geweest bij alle gesprekken die uiteindelijk tot een alternatief renovatievoorstel hebben geleid en de oprichting van een bewonerscommissie die daaraan vooraf is gegaan. Meer dan 70 procent van de bewoners heeft ingestemd met dat voorstel, een wettelijke voorwaarde voor Portaal om te kunnen renoveren. De SP hoopt dat de werkzaamheden voorspoedig zullen verlopen, zonder klachten van de betrokken bewoners. En bovendien zal de SP de uitvoering in de praktijk nauwlettend blijven volgen.

De aanvullende afspraken tussen Portaal en Reigerhorst-bewoners hebben met name betrekking op de controle van Portaal dat de werkzaamheden binnen de gestelde termijn van 3 weken worden voltooid en dat de uitvoering daarvan zonder schade voor de bewoners wordt uitgevoerd en eventuele schade wordt vergoed. Over de voortgang van de werkzaamheden in de flat zal wekelijks overleg zijn tussen bewoners en Portaal, zodat mogelijke klachten snel worden opgelost. Een heikel punt, de financiële vergoeding aan bewoners voor de overlast, blijft helaas voor de bewoners ongewijzigd ten opzichte van de eerder gerenoveerde flats in de Slaaghwijk. Ondanks dat er op dit punt geen verandering heeft plaatsgevonden blijkt wel dat het oorspronkelijke verzet van bewoners uiteindelijk zinvol is geweest en heeft geleid tot een alternatief voorstel, waarin het belang van de bewoners beter is gewaarborgd en Portaal zorgvuldiger dan bij de eerdere flats te werk zal moeten gaan.

Tegen de achtergrond van de reeds in 2014 en 2015 door Portaal uitgevoerde renovatie van de flats in de Slaaghwijk is het voorlopige resultaat in de Reigerhorst goed te noemen. Bewoners van de flats die toen in meerderheid hebben ingestemd met het  renovatievoorstel van Portaal, waren in ruime meerderheid niet tevreden met de wijze waarop de renovatie is verlopen. Aan de hand van signalen hierover heeft de SP in deze jaren onderzoek gedaan naar de ervaringen rondom de renovatie door Portaal aan de Sperwerhorst, de Kraaienhorst, de Havikshorst, de Milanenhorst, de Smellekenhorst, de Uilenhorst en de Wiekelhorst. Portaal heeft aangegeven inmiddels te hebben geleerd van de ervaringen met de renovatie van deze flats. De SP verwacht daarom dat de werkzaamheden in de Reigerhorst voor de bewoners positiever verlopen, dan volgt uit de ervaringen van de huurders van Portaal uit 2014 en 2015. Zoals hiervoor aangegeven zal de SP het verloop van de renovatie van de Reigerhorst blijven volgen.

Onderzoek SP Leiden in de Slaaghwijk 2015  

In totaal zijn er verdeeld over de 8 gerenoveerde flats 103 reacties ontvangen van bewoners (individueel of als gezin).
De SP heeft in dit onderzoek o.a. de volgende vragen aan de bewoners van genoemde flats gesteld:

1. Bent u tevreden over de renovatiewerkzaamheden aan uw woning?
Uitkomst: Gezien over het totaal zijn er 18 positieve reacties op deze vraag gegeven, geven 12 respondenten aan redelijk tevreden te zijn over de renovatiewerkzaamheden en is 69 keer (ongeveer 2/3 van het totaal aantal reacties) negatief geantwoord op deze vraag. Vier respondenten hebben hierover geen mening geuit.

2. Heeft u klachten als gevolg van de renovatiewerkzaamheden?
Uitkomst: Bewoners geven aan dat er veel schade veroorzaakt is aan de woningen zelf en aan inboedel van bewoners die niet hersteld is. Er zijn opvallend veel lekkages geweest. Een groot deel van de mensen klaagden tijdens het onderzoek over méér tocht in de woning door slecht afgewerkte kozijnen.

Meer informatie bij Han Dirks, tel: 06-287 385 88, e-mail: han_dirks@hotmail.com

U bent hier