h

Overlast Nieuw Leyden: geen wettelijke mogelijkheid voor huurverlaging

12 maart 2008

Overlast Nieuw Leyden: geen wettelijke mogelijkheid voor huurverlaging

De bewoners van onder andere de Marnixstraat, Amaliastraat, Molenstraat en de JW Frisostraat ondervinden al geruime tijd overlast van de bouwwerkzaamheden voor Nieuw Leyden. De SP heeft vorig jaar samen met buurtbewoners de overlast bij de huurcommissie aangekaart. Er blijkt echter geen wettelijke regeling te bestaan op grond waarvan huurders huurverlaging kunnen krijgen. Dat blijkt na vragen van SP-raadslid Louk Rademaker. Wel kan er compensatie komen als de aannemer de overlastnormen overschrijdt.
De J.W. Frisostraat

In het 'Besluit Huurprijzen Woonruimte' wordt aanbevolen om huurverlaging door te voeren in wijken die last hebben van 'stadsvernieuwingsactiviteiten'. Rademaker (SP): “Nu blijkt dat het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord geen juridische status heeft als stadsvernieuwingsplan. Het Besluit Huurprijzen is daarom helaas niet van toepassing.”

Woningcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet en de gemeente Leiden willen geen compensatie geven voor de overlast. Als de bouwwerkzaamheden boven de overlastnormen uitkomen, is het wel mogelijk om daarvoor compensatie te krijgen.

Rademaker (SP): “Als buurtbewoners overlast ondervinden, moeten zij dat melden bij het Servicepunt Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden. Zij zullen dan de aannemer erop aanspreken, die is verantwoordelijk voor de overlast.”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389
Servicepunt Bouwen en Wonen

U bent hier