h

SP kondigt initiatiefvoorstel aan voor professionele steun bewoners

2 april 2008

SP kondigt initiatiefvoorstel aan voor professionele steun bewoners

Raadslid Louk Rademaker kondigde vanavond een initiatiefvoorstel van de SP aan. “Het is van groot belang dat bewoners van onze stad kritisch de besluiten van deze raad kunnen volgen. Die bewoners zullen dat dan moeten doen als vrijwilliger, naast hun dagelijkse bezigheden. Het spreekt voor zich dat zij nooit de kennis en expertise zullen hebben die ambtenaren en bestuurders wél hebben. Het is dan ook van groot belang dat bewoners professionele ondersteuning kunnen krijgen bij hun kritische rol.” Binnenkort zal de SP een voorstel indienen met die strekking.

Er is brede steun voor het idee om incidenteel bewoners de mogelijkheid te geven professionele steun in te huren. Een motie met die strekking van PvdA-raadslid Marion van Dongen werd door de raad aangenomen. Rademaker (SP): “Maar zo’n motie is veel te zwak. Nu er politiek draagvlak is voor de professionele ondersteuning, moet er ook boter bij de vis.”

“Welke belangengroepen hebben het recht op professionele ondersteuning? En bij welke projecten? En hoeveel subsidie mogen bewoners krijgen voor zo’n contra-expertise? Die vragen zullen we beantwoorden met ons initiatiefvoorstel,” aldus Louk Rademaker.

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier