h

Woonzicht gaat op de schop – een SP-succes

17 februari 2008

Woonzicht gaat op de schop – een SP-succes

.+(
Bijna twee jaar na de invoering van Woonzicht.nl gaat het regionale woonruimteverdeelsysteem op de schop. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland wil de overgangsregeling afschaffen om zo jonge starters meer kans te geven op een woning. De SP, die al in het najaar 2006 een klachtenrapport over Woonzicht verzamelde, is blij met de voorstellen. “Eindelijk is er de wil om de slechte kansen van de jonge starters aan te pakken,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker.

In november vorig jaar bleek uit een evaluatierapport dat woningzoekenden onder de 30 jaar kansloos waren. De SP had daar al eerder met vele schriftelijke vragen, discussies, en zelfs een klachtenrapport, aandacht voor gevraagd. Naar aanleiding van de evaluatie komt het DB nu dus met aanpassingsvoorstellen.

Positie jonge starters

Om de positie van jonge starters te verbeteren, wil het DB de komende tijd 20% van alle woningen alleen voor starters ‘labelen’. Daarvan gaat 60 tot 70% naar woningzoekenden onder de 26 jaar, de rest naar starters van tussen de 25 en 30 jaar. In 2010 zal dan de overgangsregeling afgeschaft worden. Door de overgangsregeling kreeg men gemiddeld 10 jaar inschrijfwaarde kado, waardoor je met minder dan 10 jaar inschrijfwaarde bij voorbaat kansloos was.

SP-raadslid Louk Rademaker is verheugd. “Dit is een SP-succes. Al sinds de invoering van Woonzicht hebben we gepleit voor een betere positie van jonge starters. Door de evaluatie, waar ons klachtenrapport ook bij is betrokken, is er nu politieke wil om snel veranderingen door te voeren.”

Wel een woonkrant, nog geen contactadres

Een ander SP-succes is dat de woningcorporaties hebben beloofd een Woonkrant uit te brengen, weliswaar tegen kostprijs. Rademaker (SP): “Ouderen en mensen zonder internet krijgen nu ook de mogelijkheid om makkelijk te zoeken naar een nieuwe woning. Het is nog wel raar dat zij, naast het inschrijfgeld, ook nog eens moeten betalen voor de Woonkrant. Maar het eerste succes is binnen.”

Toch blijft de algemene bereikbaarheid van Woonzicht slecht. Uit de evaluatie blijkt dat mensen Woonzicht niet kunnen vinden, en vervolgens ook ontevreden zijn over de klachtenafhandeling. Toch krijgt Woonzicht géén algemeen contactadres. Rademaker: “De SP zal zich in blijven zetten voor een contactadres en een fatsoenlijke klachtencommissie van Woonzicht.nl. Het is te gek voor woorden dat Woonzicht.nl nu een soort Kafkaiaans onbereikbaar instituut is.”

Woonwaarde blijft (voorlopig)

Sinds de invoering van Woonzicht.nl krijgen mensen die al een huurhuis hebben (zgn. doorstromers) voorrang op de wachtlijst dankzij ‘woonwaarde’. Hoe populairder hun huis is, hoe meer woonwaarde ze krijgen. De theorie daarachter is dat daardoor méér mensen een nieuw huis kunnen betrekken.

De ‘verhuisketen-theorie’ luidt als volgt. Een verhuisketen begint als een huis vrijkomt, doordat bijvoorbeeld iemand sterft of doordat twee mensen gaan samenwonen. Als daar nu een ‘doorstromer’ in gaat wonen, laat die weer een huis achter. Dat levert dus een ‘keten’ van verhuizingen op. De verhuisketen eindigt als een starter in het huis gaat wonen, want die laat zelf geen huis achter. In theorie zullen evenveel starters een huis vinden als er verhuisketens gestart worden. Als je dus wilt dat er méér mensen een nieuw huis vinden, moet je doorstromers méér kansen geven. Er zullen dan (volgens de theorie) nog steeds evenveel starters aan een woning komen.

Uit de evaluatie van Woonzicht.nl kan echter nog niet gezegd worden of de theorie van ‘woonwaarde’ werkt. Daarom blijft het systeem ‘woonwaarde’ nog drie jaar in stand, en wordt het dan opnieuw geëvalueerd. SP-raadslid Rademaker: “De SP blijft kritisch over dit soort theorieën. Tot nu toe heeft woonwaarde niet tot meer verhuizingen, maar wel tot veel scheve gezichten geleidt. Als het over drie jaar nog niet gewerkt heeft, moeten we de woonwaarde afschaffen.”

Betaalbare woningbouw is hard nodig

SP-raadslid Rademaker waarschuwt wel voor al te veel enthousiasme over de nieuwe voorstellen. “Het blijft het verdelen van schaarste. Uiteindelijk kan je de wachtlijsten niet korter maken door Woonzicht.nl te verbeteren. Er zijn veel sociale nieuwbouwwoningen nodig, anders blijven de wachtlijsten verschrikkelijk lang.”

Op 26 maart moet het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland een besluit nemen over de voorgestelde aanpassingen van Woonzicht.nl.

Volledige voorstellen op www.hollandrijnland.net
Download hier het SP-klachtenrapport over Woonzicht.nl
Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl, Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, 06-15042822.

U bent hier