h

Woningnood wordt eindelijk bespreekbaar

12 mei 2008

Woningnood wordt eindelijk bespreekbaar

De afgelopen jaren zijn er in Leiden jaar in, jaar uit betaalbare woningen verdwenen. Nooit is er over de gevolgen daarvan gepraat. Maar op 20 mei zal een raadscommissie discussiëren over de ‘Evaluatie van de Woonvisie’ - daarmee dus over de vraag hoe het beleid van de afgelopen jaren is uitgepakt. SP-raadslid Louk Rademaker droeg daarvoor de discussiepunten aan: “Eindelijk wil de raad praten over de gevolgen van het woningbouwbeleid van de afgelopen jaren. Ik hoop dat daarmee de woningnood in Leiden eindelijk bespreekbaar wordt.” De commissievergadering op dinsdag 20 mei begint om 20.00 uur in het Stadhuis en is vrij toegankelijk voor iedereen. De discussienotitie van de SP kunt u hier downloaden.
De Waardgracht - één van de wijken waar veel gesloopt wordt.

Het nieuwe stadsbestuur van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks wilde in eerste instantie niet de woonvisie evalueren. Rademaker (SP): “Ze zeiden telkens weer: ons beleid is goed, we gaan dat niet aanpassen. Ook al wist iedereen die op zoek is naar een betaalbare woning wel beter, en ook al wezen steeds meer cijfers anders uit. Zelfs een openbare discussie over het woningbouwbeleid was uit ten boze.” Het enige initiatief kwam van de SP, die in januari met de presentatie van de Sociale Woonvisie voor het eerst de woningnood bij naam durfde te noemen.

Op 20 mei zal de commissie Ruimte en Bereikbaarheid voor het eerst sinds najaar 2005 discussiëren over het Leidse woningbouwbeleid. Opnieuw moest de SP hier de voorzet voor geven, de partij leverde de drie stellingen die centraal staan bij het debat.

Rademaker (SP): “Ten eerste moeten alle Leidse woningen fatsoenlijk geïsoleerd worden. Ten tweede mag er alleen gesloopt worden als renovatie geen optie is. En ten derde: betaalbare nieuwbouw. De helft van de nieuwbouwwoningen moet een huur, lager dan 600 euro, hebben. Dan kunnen we beginnen de schade van de afgelopen jaren in te lopen.”

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl
Download de Discussienotitie

U bent hier