h

SP: Verkamering woonhuizen slecht voor Leiden

1 juni 2017

SP: Verkamering woonhuizen slecht voor Leiden

Foto: Han Dirks

Verkamering houdt in dat de eigenaar van een woonhuis of een ander pand toestemming krijgt om hierin meerdere kamers te maken, zodat deze afzonderlijk verhuurd kunnen worden. Al sinds 2011 is de Leidse gemeenteraad verdeeld over de wenselijkheid hiervan. Sinds die tijd zijn de voorwaarden voor een vergunning om verkamering mogelijk te maken sterk versoepeld tegen de wens van de SP in.

Doordat er nauwelijks voorwaarden zijn gesteld aan de zogenaamde onttrekkingsvergunning, ondervinden omwonenden van deze panden overlast en ontstaan er onveilige situaties. Inmiddels is dit besef ook doorgedrongen bij andere politieke partijen in Leiden en worden er opnieuw strengere regels verbonden aan nieuwe aanvragen voor een vergunning. In geval van ernstige overlast kan ook worden opgetreden in situaties die al vergund zijn, maar dat is lastig. Met het nieuwe beleid wordt deels teruggekomen op de beslissing uit het verleden. Dat is goed, maar liever had de SP fractie nog een aantal stappen verder gegaan om verkamering in Leiden tegen te gaan. 

Partijen zoals de VVD, D66 en GroenLinks vormen warme pleitbezorgers voor verkamering van appartementen en eengezinswoningen. Zij vinden het kamergewijs verhuren van woonruimte in Leiden gewenst om op deze manier het aantal studentenkamers in Leiden te vergroten. Vanuit deze gedachte zijn in 2011 de voorwaarden aan de onttrekkingsvergunning die voor verkamering nodig is nagenoeg afgeschaft. Pandjesbazen en investeerders is het sinds die tijd makkelijk gemaakt om hun winst te maximaliseren terwijl er nauwelijks nog veiligheidseisen zijn gesteld aan de vergunningen, over de rug van studenten. Zelfs een burgerinitiatief dat waarschuwde voor de nadelige gevolgen van verkamering kon de raad op dat moment niet op andere gedachten brengen.

Inmiddels blijkt wel dat het beleid nadelige gevolgen heeft, omdat het aantal verkamerde panden de afgelopen jaren in Leiden flink is toegenomen. Omwonenden van verkamerde panden ervaren sterke overlast, omdat het aantal bewoners veel groter is dan bij reguliere bewoning door bijvoorbeeld een gezin. Klachten hierover zijn de aanleiding geweest voor de gemeenteraad om nog eens te kijken naar het gevoerde beleid rondom verkamering. In maart 2016 heeft het college een 6-tal mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd. Uiteindelijk zijn er op verzoek van de gemeenteraad slechts twee daarvan door het college uitgewerkt en zijn er nu strengere eisen opgesteld waaraan een verzoek voor verkamering wordt getoetst. Deze regels gelden ook voor situaties waarin reeds een vergunning is afgegeven. In bestaande gevallen kan een vergunning alleen worden ingetrokken wanneer er sprake is van ernstige overlast en er een stevig dossier is opgebouwd. Met andere woorden: in die gevallen is optreden heel moeilijk.

De SP fractie vindt het goed dat opnieuw strengere eisen zullen gelden voor het afgeven van een onttrekkingsvergunning, maar vindt het teleurstellend dat niet ook andere maatregelen worden genomen (zoals een maximaal aantal te verkameren panden per straat of wijk). De SP zal daarvoor blijven strijden. Destijds in 2011 had de gemeenteraad meer aandacht kunnen en moeten hebben voor de gevolgen van verkamering voor omwonenden. Dat is niet gebeurd en omwonenden plukken daarvan dagelijks de wrange vruchten. 

Verkamering is volgens de SP slecht voor Leiden en kent afgezien van de pandjesbazen en investeerders enkel verliezers. Omwonenden krijgen te maken met overlast. Studenten en andere kamerbewoners moeten als gevolg van de schaarste aan kamers een hoge prijs betalen voor woonruimte en worden regelmatig geconfronteerd met onveilige omstandigheden. De enige echte oplossing is voldoende nieuwbouw van studentenhuisvesting in Leiden!

Zie ook de bijdrage van SP-raadslid Han Dirks in de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling van 18 mei 2017 (begint op 2:33 uur en 43 seconden): https://leiden.notubiz.nl/vergadering/323559/raadscommissie%20Stedelijke%20Ontwikkeling%20%28gewijzigd%21%29%2018-05-2017?

 en de volgende link ‘https://leiden.sp.nl/nieuws/2016/04/sp-overlast-verkamering-voorkomen-do...

Meer info bij raadslid Han Dirks, telefoon 06 28738588

U bent hier