h

SP kritisch over bouwplan Ananasweg

19 juni 2017

SP kritisch over bouwplan Ananasweg

Op de hoek van de Lammenschans- en Ananasweg wil ontwikkelaar De Raad een omvangrijk bouwplan realiseren met 400 woningen, ter vervanging van eerdere plannen voor deze locatie. De gemeenteraad heeft op donderdag 15 juni jl. gesproken over dit aangepaste plan waarbij vooral aandacht was voor de gevolgen van dit bouwplan voor omwonenden en het type woningen dat gebouwd zou moeten worden.

Hoewel er in dit plan geen sociale huurwoningen zijn voorzien, is na een vraag van de SP door het college toegezegd dat er op andere locaties in de stad (o.a. Turkooislaan, Brahmslaan en Driftstraat) bij aankomende nieuwbouw (nagenoeg) 100% sociale huurwoningen gebouwd zullen gaan worden. Tevens heeft de gemeenteraad een motie van PvdA en SP gesteund, waarin kaders voor het bouwprogramma zijn meegegeven. Hoewel de SP kritisch blijft over dit plan, heeft de SP ingestemd in afwachting van het definitieve uitvoeringsplan.

De plannen voor de Ananasweg lopen al veel langer. Reeds in 2011 stemde de gemeenteraad met een kaderbesluit, waarin naast dure woningen vooral bedrijfsruimten gerealiseerd zouden worden.

Dit kaderbesluit is echter nooit uitgewerkt naar een plan voor de definitieve uitwerking, omdat inmiddels andere opvattingen bestaan over de wenselijkheid om bedrijfsruimten toe te voegen op deze specifieke plek. Daarom heeft de gemeenteraad nu over een nieuw kaderbesluit gesproken, dat nog verder zal worden uitgewerkt voordat tot bouwen kan worden overgegaan.

Het nieuwe plan bevat geen bedrijfsruimten meer. In plaats daarvan zijn extra woningen toegevoegd aan het plan, 400 in totaal. Leiden groeit en daarom is er veel vraag naar nieuwe woningen, zo is de gedachte. De SP steunt de wens om nieuwe woningen toe te voegen aan deze stad, maar is tegelijkertijd ook kritisch.

Positie omwonenden
Omwonenden van het bouwplan vrezen voor minder lichtinval door de hoogte van het gebouw en de verkeersafwikkeling die in zijn geheel voorzien is op de al drukke Lammenschansweg. Zij zien liever een ontsluiting via de Vrijheidslaan. SP-raadslid Han Dirks: ‘Ik heb begrip voor de vrees van omwonenden. Daarom vraag ik consequent om in de definitieve bouwplannen ervoor te zorgen dat het nieuwe gebouw zo min mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de bewoners van woningen in de omgeving.’

Bouwprogramma
In het kaderbesluit heeft het college aangegeven dat de ontwikkelaar van het plan de vrijheid krijgt om zelf de verhouding tussen vrije sector huurwoningen en koopwoningen te bepalen. Bovendien zijn er geen sociale huurwoningen opgenomen in de plannen. Dit is voor de SP de reden geweest om samen met de PvdA een motie in te dienen, die is aangenomen door de gemeenteraad en oproept om in ieder geval 20% van de woningen te realiseren met een huurprijs tussen 800 en 1000 euro per maand naast 20% woningen met een koopprijs tussen 200.000 en 250.000 euro. Hoewel dit slechts minimale kaders zijn en de SP liever veel verder zou gaan, is het beter dan niets. Bovendien is het een signaal vanuit de gemeenteraad dat ook ontwikkelaars in deze stad gehouden moeten worden aan duidelijke kaders vooraf.

Naast deze motie had de SP graag gezien dat er naast vrije sector huurwoningen en koopwoningen ook sociale huurwoningen in het plan zouden zijn opgenomen, gelet op de aanwezige nieuwbouwopgave voor deze woningen in de komende jaren in Leiden en de wens om een mix aan te brengen in het type woningen dat op een locatie wordt gerealiseerd. Hoewel wethouder Laudy (VVD) niet bereid is gebleken om dit op de Ananasweg mogelijk te maken, heeft hij tijdens de raadsvergadering op aandringen van de SP wel toegezegd dat op andere locaties in de stad (o.a.Turkooislaan, Brahmslaan en Driftstraat) (nagenoeg) 100% sociale huurwoningen toegevoegd zullen gaan worden.

Meer informatie bij Han Dirks, 0628738588

U bent hier